• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Gruppboende

I gruppboendet finns personal dygnet runt. Gruppboende finns på Ullerudsgården i Deje och på Lintjärn i Forshaga. Lägenheterna är på ca 30 kvm.

Behovet av gruppboende är biståndsbedömt. Biståndsbedömarna nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Ullerudsgården, Deje

Avd. Forsen
Skolvägen 2, tel. 0552-12122

Avd. Brinken
Skolvägen 2, tel. 0552-12138

Avd. Höjden
Skolvägen 2, tel. 0552-12143

Avd. Åsen
Skolvägen 2, tel. 0552-12149

Avd. Ängen
Skolvägen 2, tel. 0552-12150

Avd. Hasselbacken
Skolvägen 2, tel. 0552-12152

Lintjärn, Forshaga

Avd. Sörgården
Europavägen 6, tel 054-874751

Avd. Västangården
Europavägen 6, tel 054-874016

Avd. Norrgården
Europavägen 6, tel 054-874762

Avd. Skogsgläntan
Europavägen 6A, tel 054-872405

Avd. Fyrklövern (korttidsboende)
Europavägen 6A, tel 054-874760

Information om ansvariga för respektive boende finns på vård- och omsorgsförvaltningens kontaktsida.

Informationsägare: Fatmire Katallozi

Sidan uppdaterad:

2014-10-09 09.18

Gå direkt till

Informationsägare: Fatmire Katallozi

Sidan uppdaterad:

2014-10-09 09.18

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00