Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Familj, barn och ungdom

Om du eller någon i din familj har behov av stöd och hjälp från socialtjänsten vänder du dig i första hand till kommunens enhet för barn och familj. Det kan till exempel handla om problem i familjerelationer, oro för barn, risk- och missbruk med mera.

Vi kan ge hjälp och stöd men även förmedla kontakter så att du får den hjälp som är rätt för dig.

Du kontaktar enheten för barn och familj via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Utvärdering av öppenvården i Forshaga kommun 2018

Under sommaren och hösten 2018 erbjöds de personer som använde sig av Individ- och familjeomsorgens öppenvård att svara på en enkät. Enkäten ville ta reda på vad besökarna tyckte om öppenvårdens kvalitét, och resultatet användes till att utvärdera verksamheten. Här kan du läsa utvärderingen i sin helhet.PDF Tack till alla som medverkat!

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-03

Sidan uppdaterad:

2019-06-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00