Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Arkiv, kommunens historia

År 1863 infördes den kommunala organisationen i Sverige. Från detta år skulle kommunerna på lokal nivå sköta de frågor som inte var direkt kyrkliga.

Kommunarkiv innehåller därför mängder av upplysningar om utvecklingen på det lokala planet under de sista 150 åren för till exempel lokal historiker, hembygdsforskare och släktforskare.

Förvaring av handlingar

I Forshaga kommunarkiv finns arkiven från kommunens nuvarande nämnder och styrelser med undantag för de sista åren som förvaras på respektive förvaltning. Arkiven för äldre handlingar från de upphörda kommunerna, nämnderna, styrelserna och municipalsamhällena finns förvarade på Värmlandsarkiv. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-16

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-05-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00