Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ger möjlighet till utökade kunskaper som du kan använda i samhälls- och yrkeslivet, och för fortsatta studier.

Läs mer om våra kurser och utbildningar genom att klicka på "Arrangörer och utbildningar" i menyn.

Du kan just nu ansöka till kurser på distans och till kurser på grundläggande nivå med närstudier. På gymnasial nivå sker antagning i mån av plats och efter kontakt med studie- och yrkesvägledare. Vi tar emot ansökan på grundläggande och gymnasial nivå via webbansökan på länken nedan eller via sidans meny.

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Du som vill fräscha upp, bredda eller fördjupa dina kunskaper hittar möljigheterna hos oss. Kursutbudet är stort och finns både som när- och distansstudier - studietakten väljer du själv!

Vi anordnar kurser i grund- och gymnasieämnen, men även för utbildningar inom Vård- och omsorg och en Barnskötarutbildning. Läs mer under "Arrangörer och utbildningar"

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform.

Särskild utbildning för vuxna på (Särvux)

Utbildning för vuxna på särskolenivå.

Yrkeshögskoleutbildning 

Yrkeshögskoleutbildning inom behandlingsassistent och psykosocialt arbete. Yrkeshögskolan är en skolform som är separat från övrig vuxenutbildning, och du kan läsa mer om yrkeshögskolan här.

Yrkescenter Industri Värmland - Industri Bas 700p

Industriföretagen i Värmland behöver anställa, och du kan söka till yrkesutbildningen Industri Bas som ges i samberkan med företagen. Läs mer information genom att klicka här.PDF

Synpunkter - Tyck till om Forshaga Vuxenutbildning

Har du synpunkter om Forshaga Vuxenutbildning? De vill vi gärna ha reda på. De är värdefulla och hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. 

Klicka här för att lämna synpunkter.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-01-25

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00