Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

SFI, Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för invandrare.

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för invandrare. Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform.

Du får grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Efter avslutad kurs får du betyg (A-F) eller intyg.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa sfi med etableringsersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går studierna till?

Studier i sfi ges under dagtid under vardagar vid Forshaga Lärcenter. Du kan läsa mer information om SFI-studier på skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du ett arbete eller en praktikplats och kan inte gå på lektioner under dagtid? Om du läser sfi på C- eller D-nivå kan du ansöka om att få läsa en flexkurs med kvällslektion och egna hemuppgifter.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-15

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00