Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Behandlingsassistent 400 Yh poäng, Distans/Närstudier

Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl som inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

 

Arbetsmarknad

Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad, och efter utbildningen är studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen som helhet har också ett behov av att anställa fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund. Enkäter till studerande 6 månader efter avslutad utbildning visar att ca 90 % har arbete inom området.

Yrkesroller och kompetens

- Yrkesroll 1 Behandlingsassistent/pedagog
- Yrkesroll 2 Boendehandledare/stödjare
- Yrkesroll 3 Integrationshandledare/pedagog

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens för att:

  • behandlingsarbetet utgår från evidensbaserad kunskap, sociala arbetets teorier och gällande lagstiftning
  • vara en förebild i arbetsgruppen och initiera ett professionellt förhållningssätt
  • uppvisa självständighet inom ramen för sitt uppdrag
  • vara medveten om sitt kompetensområde och andra professioners uppdrag i klientarbetet
  • kunna förmedla ett helhetsperspektiv i klientarbetet
  • synliggöra och reflektera över maktaspekten i klientarbetet
  • få klienten att använda sina egna resurser till ansvarstagande, lärande och förändring
Tidplan YH 2019 för behandlingsassistent 400 YH-poäng

Datum

Händelse

15 februari

Ansökningswebben öppnar.

25 februari - 15 april

Kontinuerlig bearbetning av ansökningar.

Bedömningar reell kompetens – kontinuerligt.

15 april

Sista ansökningsdag. Ansökningswebben stänger kl 24.00

18 april

Alla behöriga får inbjudan till särskilt prov del 1.

Anmälan till ett provtillfälle görs på Yh-antagning.se.

28 april

Sista dag för anmälan till särskilt prov del 1.

22 april - 10 maj

Särskilt prov del 1 genomförs.

Inbjudan skickas ut till särskilt prov del 2 den 10 maj.

Anmälan till särskilt prov, del 2 görs på Yh–antagning.se.

Vid anmälan välj dag. Antalet platser är begränsat per dag.

22-24 maj

Särskilt prov del 2 genomförs.

Obligatorisk närvaro vid Forshaga Lärcenter.

14 juni

Sista dag att komplettera sin ansökan med betyg.

17 juni

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning.

18 juni

Antagningsbesked lämnas ut.

18-28 juni

Sista dag att tacka ja till plats vid utbildning är den 28 juni.

Info och kallelse till utbildningsstart skickas ut.

24 juni - 13 september

Reservantagning pågår löpande i mån av plats.

Vecka 35

Utbildningen startar med obligatorisk träff på skolan. Datum framgår i kallelse.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-10-07

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00