Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vi styr i kommunen

Alla människor som bor i vår kommun
väljer politiska partier till kommunfullmäktige.
Du väljer i de allmänna valen
som är vart fjärde år.

Kommunfullmäktige väljer sedan kommunstyrelse.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
beslutar om kommunens arbete fram tills nästa val.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunstyrelsen

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: