Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Foto: tre barn leker och kastar höstlöv

Startsidan

Nyheter

  • En bild av tidningens framsida Snart landar Kontakten i din brevlåda I mitten av veckan delas kommuntidningen Kontakten ut i brevlådorna. Du som inte bor i kommunen kan läsa den här på webben. Trevlig läsning!
  • Foto personal ForshagaAkademin. Från vänster: Ida Kraft, Verksamhetsledare Klarafors Event, Jan Bergström, Lärare, Johan Sköld, Lärare, Per Johansson, Skolchef, Stina Selander, Lärare, Anna-Karin Holmberg, Specialpedagog/Kurator, Fredrik Ernfridsson, Rektor Demokrativeckan 2021: ForshagaAkademin Som första gymnasieskola i Sverige har ForshagaAkademin undertecknat deklaration för en stark demokrati. Detta ställningstagande innebär att en rad projekt, åtaganden och aktiviteter i demokratins tecken kommer att genomföras inom ramarna för skolans verksamhet.
  • Demokrativecka i Värmland 20-27 september I år fyller demokratin 100 år och det uppmärksammar vi lite extra i Värmland under en demokrativecka den 20–27 september.
  • Peab lägger klimatförbättrad asfalt i Forshaga Onsdagen den 1 september asfalterar Peab en sträcka av Bråtvägen i Forshaga. Sträckan läggs med ECO-asfalt där bindemedlet delvis bytts ut mot lignin.