Till startsidan
Till startsidan

Omsorg och hjälp

Foto: katt och vårdpersonal

Människor och familjer i samhället har behov av omsorg och stöd, varaktigt eller i olika perioder av livet. Det kan gälla ekonomiska bekymmer, olika funktionsnedsättningar, sociala problem, missbruk eller behov av sjukvård i hemmet.  

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Omsorg och hjälp

Budget- och skuldrådgivningen i Karlstad hjälper dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hjälpen kan vara allt från ett telefonsamtal till en långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete. Mer information och kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivningen hittar du här.

Om du är i behov av hjälp för att klara dig i hemmet finns tekniska hjälmedel att tillgå. Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. De du ska vända dig till i första hand är arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktsköterska, vilka nås lättas via kommunens växel (054-17 20 00). Läs mer om hjälpmedel här.

Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om hemtjänst. Det man genom hemtjänst får beviljat är sådant som man har svårt att klara på egen hand. När du tar kontakt med biståndshandläggare bokas det vanligtvis ett hembesök där du får berätta för handläggaren om din vardag och den situation du befinner dig i. Det är ditt behov av hjälp som avgör vilken insats du har rätt till. Läs mer om ansökan om bistånd här.

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det gör du genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand. Läs mer om vad du kan göra på din säkerhet, klara krisen.

Om ni vill gifta er borgerligt kontakta kommunen på telefon 054-17 20 00 för att boka tid, plats och vigselförrättare. Platsen för vigseln kan vara i kommunhuset eller någon annan plats enligt ert önskemål. För borgerlig vigsel krävs att man på Skatteverket ansöker om hindersprövning.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av