Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Nära vård

Det pågår en stor omställning inom Svensk hälso- och sjukvård. Den handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna och att göra dem delaktiga i arbetet. Ett arbete som pågår i hela Sverige och självklart också i Forshaga.

Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. För att lyckas behöver man sätta individen och dennes behov i centrum.

Målbild framtidens Värmland

Mål med omställningen

Forshaga kommun har, tillsammans med övriga värmlandskommuner och Region tagit fram en målbild för omställningen. Omställningen handlar om att skapa värden för invånaren genom förflyttningar.

  • från fokus på organisation till fokus på person och relation
  • från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus
  • från invånare, brukare/patienter och närstående som passiva mottagare till aktiva medskapare
  • från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare från 0-120 år, och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånarna och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande.

Fokus på person och relation i Forshaga

I omställningen mot en nära vård behöver vi fokusera mer på person och relation och mindre på vår egen organisation. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens resurser och behov.I Forshaga kommun jobbar vi aktivt med att samverka över förvaltningsgränser. Tre förvaltningar (vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för lärande och arbete och barn- och utbildningsförvaltningen) jobbar tillsammans i arbetsgruppen Volab för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra. I nästa steg underlättar det för en bättre och enklare samverkan med kommuninvånarna.

Läs mer om Volab i Forshaga på Region Värmlands webbplats

Frågor och svar om nära vård

Vad är nära vård? Varför ska omställningen genomföras? Hur berör den mig som som jobbar i kommunen?

Läs svaren på dessa och fler frågor om nära vård på Region Värmlands webbplats

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av