Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Tillgänglighetsutlåtande

Här redovisar vi brister inom digital tillgänglighet för vår webbplats, våra digitala tjänster och hur vi arbetar för att åtgärda bristerna. Här finns också information om hur du kontaktar oss om du upptäcker brister i tillgänglighet.

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsvariation och tekniska hjälpmedel. För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service. Senast i september 2020 ska grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 nivå AA ha uppnåtts.

Brister och åtgärder

Vi är medvetna om att vi ännu inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG nivå AA inom följande områden:

  • Delar av forshaga.se uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis webbstandarder och kod. Tillgänglighetsgranskning genomförd november 2019, åtgärder hanteras av kommunen och IT-konsult.
  • Vissa filer (pdf och word-format) är inte tillgängliganpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem, eller ersätta med tillgänglig e-tjänst.
  • Vissa bilder kan sakna alt-text. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter.
  • Flera av de system och e-tjänster som du kan logga in till via vår webbplats uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, knappars storlek, viss formatering samt kod. Vi samverkar med leverantörer för att se till att tjänster görs tillgängliga.

Avvikelser

  • Kommuntidningen Kontakten är en pappersprodukt som vi skickar ut till kommunens hushåll och företag. Vi publicerar den även som pdf-fil på vår webbplats. Kontakten i pdf-format tillgänglighetsanpassas inte.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan lämna en synpunkt via vårt formulär för synpunkter
Via e-post: kommun@forshaga.se
Via telefon: 054-17 20 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-02-24 av