Till startsidan
Till startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Forshaga kommun står bakom denna webbplats och vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen forshaga.se och de system den länkar till uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen och de system den länkar till?

Webbplatsen och de system den länkar till är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen eller system den länkar till?

Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna här, eller om du behöver innehåll från Forshaga kommun som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss genom e-post eller telefon. Det kan du också göra om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

E-post: kommunledningskontoret@forshaga.se
Telefon: 054-17 20 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet på forshaga.se till DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidlines (WCAG) 2.1 och Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbriktlinjer.

Kända brister i tillgänglighet

Flera dokument, blanketter och tabeller på webbplatsen och i system som vi länkar till är inte tillgängliga.

Åtgärd: vi arbetar löpande för att åtgärda genom tillgänglighetsanpassa dokument, blanketter och tabeller. Det kan också ske genom omvandling till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Vi ställer krav vid upphandlingar för att påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina produkter.

Det finns filmer på forshaga.se som saknar syntolkning.

Åtgärd: Vi har som målsättning att texta och syntolka alla filmer som publiceras på vår webbplats. Vi ställer krav vid upphandlingar för att påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina produkter.

Det finns system som du når via forshaga.se som inte uppfyller alla WCAG:s krav.

Åtgärd: Vi samverkar med leverantörer för att se till att system ska göras tillgängliga. Vi kommer långsiktigt tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar.

Några delar i den digitala plattform (ABOU) som vi använder för en stor andel av våra e-tjänster uppfyller inte tillgänglighetskraven. Det handlar om följande brister:

  • Vissa felmeddelanden som avser grupper med radioknappar eller kryssrutor är inte korrekt kopplade.
  • Tabellayout kan misstolkas av vissa skärmläsare.

Åtgärd: Vi arbetar tillsammans med leverantören av plattformen för att åtgärda bristerna allteftersom systemet utvecklas.

Det finns också e-tjänster i andra system som du når via forshaga.se som inte uppfyller alla WCAG:s krav.

Åtgärd: Vi samverkar med leverantörer för att se till att system ska göras tillgängliga. Vi kommer långsiktigt tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar.

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller filmer publicerade innan 2020-09-23 och internetkartor ej avsedda för navigation.

Hur vi testat webbplatsen

Ett externt företag har testat tillgängligheten för forshaga.se därefter har tillgänglighetsanpassningar gjorts. Vi använder oss av automatiserade verktyg och manuella granskningar kontinuerligt.

Automatisk testning Validator w3 av html juni 2024 resultat 0 fel, 0 varning

Automatisk testning Webaim juni 2024 resultat 0 fel, 1 varning

Automatisk testning WTkollen juni 2024 resultat 100% (0 fel)

Självskattning på webbriktlinjer.se november 2023 resultat 94 %

Webbplatsen publicerades juni 2009.
Redogörelsen uppdaterades senast 2024-06-14.

Övriga tillgänglighetsredogörelser

Kända brister i tillgänglighet

  • Det finns bilder utan text, men vi arbetar på att justera dessa.
  • Länkar kan innehålla onödig information (otydliga länkar). Åtgärd: genomgång och byte av webbplatsens länktexter
  • Textade filmer, då vi mestadels använder leverantörens filmer skall vi arbeta för att få dessa textade samt även våra egenskapade filmer.
  • Vissa länkar är lite otydliga och vi arbetar med att uppdatera dem med tydlig text och kontrast. Det finns länkar och andra delar på webbplatsen som inte har tydliga kontraster.
  • Alla publicerade pdf:er skall vara läsbara och inte sparas som bild. Vi ser över alla dokument för att de skall vara läsbara.
  • Se till att alla rubriker har rätt HTML taggar

Webbplatsens funktioner

Här är de funktioner som ökar tillgängligheten på webbplatsen

Browser/webbläsare
Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare. Du kan använda en äldre webbläsare och på så vis se allt innehåll, dock bibehåller dessa inte stiländringar och kan visa innehållet på ett felaktigt sätt.

Sökfunktion
Vill du ha hjälp att hitta något särskilt på webbplatsen? Använd då Sökfunktionen, förstoringsglaset, som finns högst upp på varje webbsida. Den söker igenom hela webbplatsen och guidar dig rätt.

Textstorlek
Om du tycker att textstorleken på webbsidor är för stor eller för liten kan du ändra den i din webbläsare. Använder du en PC gör du detta genom att trycka Ctrl + för större text och Ctrl - för att minska storleken på texten. Använder du en Mac gör du detta genom att trycka Command + för större text och Command - för mindre textstorlek.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 
e-post: bun@forshaga.se

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

För systemets tillgänglighetsredogörelser läs här: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/sv//accessibility/static/pdf/google-sites-vpat.pdf 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av