Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-09-17
Klarälvsbanan avstängd i Forshaga
Uppdaterad 2020-09-23. Fram till och med 28 september är Klarälvsbanan avstängd sträckan på bron över Klarälven i Forshaga. Orsaken är arbete med fjärrvärmeledning.
Läs mer om Klarälvsbanan avstängd i Forshaga

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsvariation och tekniska hjälpmedel. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Här beskriver vi brister inom digital tillgänglighet för vår webbplats och våra digitala tjänster. Vi informerar också om hur vi arbetar för att åtgärda dem, och om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i tillgänglighet.

Brister och åtgärder

Vi är medvetna om att vi ännu inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG nivå AA inom följande områden:

  • Vissa filer (pdf och word-format) är inte tillgängliganpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem, eller kompletter/ersätta med tillgänglig e-tjänst.
  • Vissa bilder kan sakna alt-text. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter.
  • Några av de system och e-tjänster som du kan logga in till via vår webbplats uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, knappars storlek, viss formatering samt kod. Vi samverkar med leverantörer för att se till att tjänster görs tillgängliga.

Avvikelser

  • Kommuntidningen Kontakten är en pappersprodukt som vi skickar ut till kommunens hushåll och företag. Vi publicerar den även som pdf-fil på vår webbplats. Kontakten i pdf-format tillgänglighetsanpassas inte på grund av oskäligt betungande anpassning (12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service)

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan lämna en synpunkt via vårt formulär för synpunkter
Via e-post: kommun@forshaga.se
Via telefon: 054-17 20 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-09-23 av

Gå direkt till

WCAG 2.1, nivå AA (webbriktlinjer.se)

Sidan uppdaterad:

2020-09-23