Till startsidan
Till startsidan

Familj, barn och ungdom

Om du eller någon i din familj har behov av stöd och hjälp från socialtjänsten vänder du dig i första hand till kommunens enhet för barn och familj. Det kan till exempel handla om problem i familjerelationer, oro för barn, risk- och missbruk med mera

Vi kan ge hjälp och stöd men även förmedla kontakter så att du får den hjälp som är rätt för dig.

Anmälan om oro för barn, vuxen eller vid våld

Ring Forshaga kommuns växel 054-17 20 00 och be om att få bli kopplad till ANMÄLNINGSTELEFON BARN om det gäller oro rörande barn och ANMÄLNINGSTELEFON VUXEN om det gäller vuxen.

Första linjen

Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6–20 år, deras föräldrar och närstående. Till första linjen kan du vända dig med frågor om du är deppig, nedstämd och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar, skadar dig själv, är eller har varit utsatt för våld, är orolig för hur du använder alkohol eller droger, ofta hamnar i bråk med ditt barn, känner oro för ditt barn eller bara behöver någon att prata med.

Besöksadress: Drottninggatan 1B, våning 4, Karlstad

För öppettider, kontaktsätt och mer information Läs mer om första linjen på 1177.se      

Ung i Värmland

Alla funderar på nåt. Vad funderar du på?
Här finns länkar till verksamheter inom hälso- och sjukvården som kan hjälpa dig på olika sätt Ung i Värmland

Utvärdering av öppenvården i Forshaga kommun 2018

Under sommaren och hösten 2018 erbjöds de personer som använde sig av Individ- och familjeomsorgens öppenvård att svara på en enkät. Enkäten ville ta reda på vad besökarna tyckte om öppenvårdens kvalitét, och resultatet användes till att utvärdera verksamheten.
Här kan du läsa utvärderingen i sin helhet. Pdf, 563.3 kB.
Tack till alla som medverkat!

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av