Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten i Forshaga kommun.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Kontakta enheten för barn och familj via kommunens växel på telefonnumret 054-17 20 00.

Kvällar och helger kan du ringa till Socialjouren på telefonnumren 054-540 50 54, 054-540 54 14. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning behöver du ringa till 112.

Postadress:
Forshaga kommun
Individ- och familjeomsorgen
Box 93
667 22 Forshaga

Socialtjänstens ansvar

Socialsekreterare från socialtjänsten undersöker situationen och gör en förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning ska inledas.

En utredning innebär att socialtjänsten pratar med barnet och barnets familj, och ibland också med andra personer kring barnet för avgöra behov av stöd. Utredningen görs skyndsamt och skyddas av sekretess. Under utredningen, ska socialsekreteraren tillsammans med familjen ha kommit fram till förslag om insats. Det är den unges skydds- eller vårdbehov som bestämmer vilka insatser som föreslås. Om barnet och föräldrarna inte tar emot stöd frivilligt kan det i vissa allvarliga fall bli aktuellt med beslut om tvångsåtgärder.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn och unga är skyldig att genast anmäla om du i din yrkesroll får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.

Du kan läsa mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-10-07