Till startsidan
Till startsidan

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO, i Forshaga kommun.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar ocialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO.

Använd e-tjänsten vid anmälan Orosanmälan barn och unga under 18 år

Kontakta kommunens växel på telefonnumret
054-17 20 00
och begär att bli kopplad till Anmälningstelefon Barn

Du kan även skicka in din ororsanmälan till oss på adress:
Forshaga kommun
Individ- och familjeomsorgen IFO
Box 93
667 22 Forshaga

Vill du själv lämna in din ansökan är väntrummet och receptionen är öppet
måndag-torsdag klockan 8.00 - 16.00  och fredag klockan 8.00 - 15.00.
Dag innan röd dag gäller samma öppettider som kommunhuset.

Kvällar och helger kan du ringa till Socialjouren på telefonnumren
054-540 50 54
054-540 54 14

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning behöver du ringa till 112

Socialtjänstens, Individ- och familjeomsorgen IFO, ansvar

Handläggare från socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO, undersöker situationen och gör en förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning ska inledas.

En utredning innebär att socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen IFO, pratar med barnet och barnets familj, och ibland också med andra personer kring barnet för avgöra behov av stöd.
Utredningen görs skyndsamt och skyddas av sekretess.
Under utredningen, ska handläggaren tillsammans med familjen ha kommit fram till förslag om insats.
Det är den unges skydds- eller vårdbehov som bestämmer vilka insatser som föreslås. Om barnet och föräldrarna inte tar emot stöd frivilligt kan det i vissa allvarliga fall bli aktuellt med beslut om tvångsåtgärder.


Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn och unga är skyldig att genast anmäla om du i din yrkesroll får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.

Du kan läsa mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-24