Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten i Forshaga kommun.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Kontakta kommunens växel på telefonnumret
054-17 20 00 och begär att bli kopplad till Anmälningstelefon Barn

Väntrummet och receptionen är öppet 8.00 - 16.00 måndag-torsdag och fredag
8.00 - 15.00.
Dag innan röd dag gäller samma öppettider som kommunhuset.

Kvällar och helger kan du ringa till Socialjouren på telefonnumren 054-540 50 54,
054-540 54 14


Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning behöver du ringa till 112

Postadress:
Forshaga kommun
Individ- och familjeomsorgen
Box 93
667 22 Forshaga

Socialtjänstens ansvar

Socialsekreterare från socialtjänsten undersöker situationen och gör en förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning ska inledas.

En utredning innebär att socialtjänsten pratar med barnet och barnets familj, och ibland också med andra personer kring barnet för avgöra behov av stöd. Utredningen görs skyndsamt och skyddas av sekretess. Under utredningen, ska socialsekreteraren tillsammans med familjen ha kommit fram till förslag om insats. Det är den unges skydds- eller vårdbehov som bestämmer vilka insatser som föreslås. Om barnet och föräldrarna inte tar emot stöd frivilligt kan det i vissa allvarliga fall bli aktuellt med beslut om tvångsåtgärder.


Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och unga

Du som arbetar med barn och unga är skyldig att genast anmäla om du i din yrkesroll får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.

Du kan läsa mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-08-23