Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se

Vet du inte vem du ska kontakta eller vill skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden kan du mejla till: mbn@forshaga.se

Byggkontoret har telefontider alla vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar. Du når då våra handläggare (Marie, Andreas eller Lindha) på deras direktnummer enligt nedan eller genom växeln på tel. 054-17 20 00.

Urban Ledin

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar, miljöskydd, kemikalier, naturvård, stadsplanering, bostadsförsörjning, upphandling, trafikplanering, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, personalansvarig
Telefon 054-17 20 31

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvårdsprojekt
Telefon: 054-17 20 29
Föräldraledig alla fredagar.

Josefine Åslund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, fairtrade, kemikalier, läkemedel
Telefon: 054-17 23 83

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Lantbruk, hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, klagomålsärenden m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, cisterner, reningsverk, vattenverk, avfall
Telefon: 054-17 20 30

Jonas Höglund

Klimatstrateg
Ansvar: klimatfrågor, energifrågor, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, värmepumpar, ett fossilfritt Sverige
Telefon: 054-17 23 50
Föräldraledig alla onsdagar.

Ulrika Thorén

Energi- och klimatrådgivare/ energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, projekt, energi, rådgivning, klimat
Telefon: 054-17 22 36

Marie Jadermark

Byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter
Telefon: 054-17 21 56 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Andreas Johansson

Byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder
Telefon: 054-17 20 90 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: Förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitetsarbete, rutiner, kommunikation, webbredaktör, redaktör Kontakten, e-tjänster, nämndsekreterare, detaljplaner, tomtkartor och ritningar, bygglov, attefallsåtgärder, eldstäder
Telefon: 054-17 20 35 (telefontider vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Hanna Risberg

Handläggare bostadsanpassning/bygg och tekniska
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, eldstäder
Telefon: 054-17 23 62 (telefontider vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Jan Erik Engström

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus varje tisdag förmiddag.
Telefon: 054-202 12 11

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-11-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00