Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, handlägger alkoholärenden, bygglov och bostadsanpassning, tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser, samt ansvarar för naturvårdsfrågor i kommunen.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se

Vet du inte vem du ska kontakta eller vill skicka e-post direkt till miljö- och byggnämnden kan du mejla till: mbn@forshaga.se

Byggkontoret har telefontider alla vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar. Du når då våra handläggare på deras direktnummer enligt nedan eller genom växeln på tel. 054-17 20 00.

Urban Ledin

Miljö- och byggchef
Ansvar: Övergripande förvaltningsansvar, miljöskydd, kemikalier, naturvård, stadsplanering, bostadsförsörjning, upphandling, trafikplanering, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, personalansvarig
Telefon 054-17 20 31

Katrin Edholm

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Miljöskydd, miljöövervakning, föroreningar, buller, pollen, luftvård, vattenvård, naturvårdsprojekt
Telefon: 054-17 20 29
Föräldraledig alla fredagar.

Josefine Åslund (föräldraledig tom. 2019-12-02)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, fairtrade, kemikalier, läkemedel
Telefon: 054-17 23 83

Anna Edelman (föräldraledig tom. 2020-08-30)

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, läkemedel
Telefon: 054-17 23 01

Thea Rosén Sjökvist

Vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Livsmedelskontroll, dricksvattenkontroll, tobak- och folkölstillsyn, alkoholhandläggning och tillsyn, matförgiftningar, smittskydd, rökfria skolgårdar, läkemedel
Telefon: 054-17 23 03

Maria Johansson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ansvar: Lantbruk, hälsoskydd (skolor, förskolor, badanläggningar, fotvård, klagomålsärenden m.m.) buller, avlopp, vattentäkter, radon, cisterner, reningsverk, vattenverk, avfall
Telefon: 054-17 20 30

Jonas Höglund (2019: föräldraledig må-to, jobbar fredagar)

Klimatstrateg
Ansvar: klimatfrågor, energifrågor, klimat- och energirådgivare för privatpersoner och företag, värmepumpar, ett fossilfritt Sverige, hållbart resande
Telefon: 054-17 23 50
Föräldraledig alla onsdagar.

Ulrika Thorén

Energi- och klimatrådgivare/ energicoach företag
Ansvar: energicoach för små och medelstora företag, projekt, energi, rådgivning, klimat, fairtrade
Telefon: 054-17 22 36

Per Jung (2019: föräldraledig tisdagar och fredagar)

Byggingenjör Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder
Telefon: 054-17 20 90 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Marie Jadermark (föräldraledig tom. 2019-11-03)

Byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, marklov, OVK, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispsenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder, adresser och fastigheter
Telefon: 054-17 21 56 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Martin Nylén

Vikarierande byggingenjör
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, marklov, ovårdade tomter, tillsyn, strandskyddsdispenser, byggfrågor, eldstäder, attefallsåtgärder
Telefon: 054-17 23 86 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Lindha Rothén

Samordnare/plan- och bygghandläggare
Ansvar: Förvaltningsövergripande samordning, process- och förvaltningsutveckling, kvalitetsarbete, rutiner, kommunikation, webbredaktör, redaktör Kontakten, e-tjänster, detaljplaner, tomtkartor och ritningar, bygglov, rivningsåtgärder, attefallsåtgärder, eldstäder
Telefon: 054-17 20 35 (telefontid vardagar kl. 10-12 förutom tisdagar)

Terese Alexandersson

Plan- och bygghandläggare/nämndsekreterare
Ansvar: Bygglov, rivningsåtgärder, attefallsåtgärder, eldstäder, ritningar, tomtkartor, kvalitetsarbete, rutiner, nämndsekreterare, arkiv, dokumenthantering
Telefon: 054-17 22 97

Hanna Risberg

Handläggare bostadsanpassning och tekniska avdelningen
Ansvar: Bostadsanpassningar, övergivna bilar/skrotbilar, parkeringstillstånd, avfallssamordnare
Telefon: 054-17 23 62

Jan Erik Engström

Stadsarkitekt
Ansvar: planeringsfrågor, översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, kulturmiljö, bygglov m.m.
Finns på plats i Forshaga kommunhus en dag i veckan, oftast måndagar.
Telefon: 0703-19 03 26

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-09 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00