Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Plogning

Plogning

Plogning

Så här plogar vi

Vi plogar cykelvägar och gångvägar
när det är tre till fyra centimeter snö.
Vi plogar gator när det är sex till åtta centimeter snö.
Ibland plogar vi oftare.
Det beror på vilken typ av snö det är
och vilket väder vi tror att det ska bli
de närmaste dagarna.

Vi börjar ploga när det har slutat att snöa.
Först plogar vi genomfartsgatorna
och de viktigaste gångvägarna och cykelvägarna.

Det tar ungefär tio timmar
att ploga färdigt alla gator.
Det tar längre tid att ploga blötsnö
än att ploga kall och torr snö.

Packad snö

Snöplogarna har plogblad som är fjädrande
för att det inte ska bli skador på maskiner, gator
och maskinförare.
Ibland hinner snön bli hårt packad
innan vi hinner ploga.
Då kan inte det fjädrande plogbladet komma igenom snön.
Därför behöver vi ibland speciella maskiner.

Hur du kan hjälpa till när vi ska ploga

Det tar mycket längre tid att ploga
om vi ska åka runt soptunnor och parkerade bilar.
Det blir enklare för den som plogar
om du parkerar din bil på parkeringsplatser
eller på din tomt.
Parkera inte på gatan.
Ställ ut din soptunna samma dag den ska tömmas
och ta in den på din tomt direkt när den är tömd.  

Fastighetsägaren har ansvar

Alla fastighetsägare måste skotta och sanda trottoaren
längs med sin fastighet.

Vi försöker ploga så att det blir så små vallar av snö
som möjlighet vid infarter.
Om vi lägger plogvallen på en trottoar
så behöver fastighetsägaren inte skotta där.
Det är inte tillåtet att köra snö från fastigheter
och från infarter ut i körbanan.
Lägg snön på din tomt i stället.

Vi tar bort snön

Dagarna efter ett snöfall
tar vi bort snöhögar
vid till exempel handikapparkeringar och bussfickor.
Om det kommer mycket snö tar vi också bort snön
där högar och vallar gör det svårt för bilar och bussar
att ta sig fram.
Vi jobbar så fort vi kan med att ta bort snön,
men först plogar vi och sandar.   

Vi har koll på vädret

Under perioden november till mars
har vi hela tiden koll på
vad det ska bli för väder.
Därför vet vi om det ska bli dåligt väder. 
Både vår egen personal
och entreprenörer som vi har avtal med
kan snabbt börja arbeta när vi behöver.

Sandning

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: