Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Sandning

Vi sandar när det är halt

Tänk på att det kan vara halt
också där det är sandat.
Var alltid försiktig när du cyklar eller går.

Så här sandar vi

Där det är plogat blir det ofta halt.
Det beror på att plogen plattar till snön.
Vi börjar oftast sanda
dagen efter att vi har plogat.

Om det är halt för att det har varit regn
som sedan frusit till is
så börjar vi sanda så fort som möjligt.
Ibland får vi sanda flera gånger
för att det inte ska vara halt.
Om det är riktigt kallt behöver vi inte sanda
för då är snön sträv
och det blir inte så halt. 

Vi sandar på båda sidorna av gatan

När vi sandar på gator där det inte finns trottoarer,
som i vissa villaområden,
försöker vi sanda så nära kanterna som möjligt.
Vi sandar helst två gånger på gatorna,
en gång på höger sida
och en gång på vänster sida.
Vissa gator är smala och då räcker det
att vi sandar en gång i mitten.

Gröna sandlådor

Du kan hämta sand i egna hinkar
på kommunens förråd i Deje och Forshaga.
Sanden finns i behållare utanför grindarna.
Den sand som finns i gröna sandlådor,
ska vara till att sanda i backar
och på andra ställen i närheten av där de står.

Adress till kommunens förråd

Forshaga: Industrileden 28 (på Näset)

Deje: Industrivägen 2 (på Mon)

Plogning

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: