Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag
för att bygga om hemma.
Du kan söka pengar för att ta bort trösklar,
sätta upp stödhandtag,
bygga dusch istället för badkar,
göra dörrar bredare,
sätta in automatiska dörröppnare och specialhissar,
ändra höjd på köksskåp och arbetsbänkar,
göra lamporna starkare.

Utomhus kanske du behöver sätta upp räcken,
ledstänger eller ramper.

Personer med funktionsnedsättning kan söka
bidrag för bostadsanpassning.
Du kan söka om du bor i hyreshus, bostadsrätt
eller har ett eget hus.

Så söker du om bidraget

Kommunens arbetsterapeuter kan hjälpa dig söka.
Du ringer dem genom kommunens växel
på telefonnummer 054 17 20 00.
Du kan även söka bostadsanpassningsbidraget
på miljö- och byggförvaltningen.
Dem når du genom kommunens växel 054-17 20 00-

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: