Till starsidan
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Rådgivning och jourer

Kommunen ska se till att barn
och deras familjer
har det bra.

Individ- och familjeomsorgen IFO
ger stöd och behandling till barn från 0 till 20 år
och deras familjer.

Du som är ung
och även du som är förälder
kan prata med oss.
Är du orolig för en kamrat
kan du tala med oss.
Vi har tystnadsplikt.
Vi får inte berätta för någon annan
om det du berättar för oss.

Anmälan och utredning

Om någon anmäler till oss
att barn mår dåligt
ska vi göra en utredning står det i Socialtjänstlagen.
När vi gör en utredning talar vi om det för föräldrarna.
Utredningen är sekretesskyddad.
Ingen annan får läsa den.

Vill du tala med oss på Individ- och familjeomsorgen IFO kan du ringa
till kommunens växel
på telefonnummer 054-17 20 00

Viktiga telefonnummer

När det är akut, ring telefonnummer 112 till SOS Alarm.

Ambulans

Om du är sjuk eller skadad och behöver snabb hjälp ska du ringa telefonnummer 112
Om det inte är bråttom, ska du ringa din familjeläkare.

Räddningstjänst

Om det brinner ring telefonnummer 112
Om det inte är bråttom men du vill prata med
räddningstjänsten ring telefonnummer 
054-29 70 00

Polis

Om du snabbt behöver prata med polisen
ring telefonnummer 112
Om det inte är bråttom men du vill prata med polisen ring telefonnummer 114 14

Kvinnojouren

Kvinnojouren hjälper kvinnor som har blivit slagna och behöver hjälp.
Ring till Kvinnojouren i Karlstad på telefonnummer 054-18 30 34
Om du snabbt behöver prata med polisen, ring telefonnummer 112

BRIS

BRIS hjälper barn och ungdomar som har det svårt.
Ring till BRIS på telefonnummer 116 111

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: