Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Färdtjänst

Färdtjänst beviljas den som har avsevärda funktionshinder och därigenom har svårt att förflytta sig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer.

För att nyttja färdtjänst ska ditt funktionshinder vara bestående i minst tre månader. Det räcker således inte med bristande tillgång till kollektivtrafik eller hög ålder. Färdtjänst beviljas efter en individuell prövning.

För ansökan och information om färdtjänst eller riksfärdtjäns kontakta färdtjänsten på 0771-32 32 00, helgfri mån-fre klockan 08:00-12:00.

För beställning av färdtjänstresa ring Resetjänsten Värtmlandstrafik på 0771-32 32 00.

Resor i annan kommun

Resor som påbörjas och avslutas i annan kommun utanför trafikområdet får ske med totalt 20 stycken enkelresor per år. Maximal reslängd är 30 kilometer per resa. Ansökan om biljett/rekvisition ska göras hos färdtjänsthandläggare.

Riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst avses resor utanför kommunens vanliga färdtjänstområde.

För att kunna nyttja tjänsten behöver du göra en särskild ansökan.

'För mer information kontakta färdtjänsthandläggare på Värmlandstrafik: 0771-32 32 00, menyval 3. Telefontid helgfri måndag - fredag klockan 08:00-12:00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-27 av

Sidan uppdaterad:

2019-11-27