Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Markanvisningar

Här hittar du information om kommunens arbete med markanvisningar, vilka markanvisningar som pågår och kommande markanvisningar.

Markanvisning betyder att en byggherre får under en viss tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga inom ett markområde som kommunen äger. I samband med att kommunen ger markanvisning till en byggherre upprättas ett markanvisningsavtal tillsammans med byggherren för det aktuella området/projektet.

I kommunens Riktlinjer för markanvisning beskrivs hur kommunen arbetar med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål, visioner och samhällsutveckling som kommunen önskar.

Byggherrar eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska skriftligen anmäla detta till kommunteknik och service, som registrerar alla anmälningar.

Intresseanmälan

Du kan skicka in din intresseanmälan med uppgifter om företagets namn, ditt namn och e-postadress via e-post till: kommun@forshaga.se
Skriv "Markanvisning" i ämnesraden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av