Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-09-17
Klarälvsbanan avstängd i Forshaga
Uppdaterad 2020-09-23. Fram till och med 28 september är Klarälvsbanan avstängd sträckan på bron över Klarälven i Forshaga. Orsaken är arbete med fjärrvärmeledning.
Läs mer om Klarälvsbanan avstängd i Forshaga

Samhällsutveckling och hållbarhet

Forshaga kommun samhällsplanerar för framtiden genom att med en långsiktig och hållbar utveckling kunna bevara och utveckla Forshaga kommun som en attraktiv kommun att bo och leva i.

"En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov"

Citatet är taget ur FN:s rapport "Vår gemensamma framtid".

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är en grund för Forshaga kommuns arbete med hållbarhet och inkluderare de tre hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhet och innebär att använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-28 av

Sidan uppdaterad:

2020-01-28