Till startsidan
Till startsidan

Vatten och avlopp

Kommunen har många anläggningar för vatten och avlopp. Det är vattenverk, avloppsreningsverk, ledningar och pumpstationer.

Regler om vatten och avlopp, ABVA

Regler kring vatten och avlopp finns i Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar antagna av kommunfullmäktige (ABVA). De som är anslutna till kommunens VA-anläggningar måste följa dessa bestämmelser.

Dricksvatten

Vattenverken i kommunen förser omkring 10 000 personer, industrier och företag med dricksvatten. De som bor i Olsäter samt norr om Olsäter får sitt vatten via Munkfors från Hagfors kommun.

Avlopp

Fem anläggningar renar avloppsvatten från hushåll och industri. Det största reningsverket ligger i Forshaga. 

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) 2023-2033

En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen det vill säga både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten.
Här kan du läsa VA-planen 2023-2033. Pdf, 951 kB.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

droppande kran

Sidan uppdaterad:

2024-01-02