Till startsidan
Till startsidan

Avlopp

Alla fastigheter som producerar avloppsvatten ska vara anslutna till en avloppsanläggning. Den som inte kan ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet måste ha ett eget avlopp. Under 2024 finns ca 2,5 miljoner avsatta för renovering av VA-verk och pumpstationer för avlopp.

Kretslopp

Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp. I avloppsvatten finns en mängd olika ämnen som kan skada både hälsan och miljön. Att ta hand om vattnet är viktigt så att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden.

Ta hand om ditt avlopp

Vare sig du har eget avlopp eller är ansluten till kommunens ledningsnät måste du ta hand om ditt avlopp. Detta är reglerat i de allmänna bestämmelserna om vatten och avlopp (ABVA).

Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, olja, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp eller andra problem i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Förutom att det inte är bra för miljön kostar det kommunen tid och resurser i extra reningsarbete.

Det enda som platsar i avloppet är kiss, bajs, toalettpapper, miljömärkta produkter av rengöringsmedel och smuts från tvätt och disk. Allt annat behöver du ta hand om på annat sätt, till exempel

  • Lämna kemikalier och oljor på återvinningscentralen. Du kan till exempel samla gamla oljor i en petflaska.
  • Använd en papperskorg i badrummet där du slänger våtsevetter, tamponger, bindor, tops, pappersnäsdukar, snus och allt annat som inte platser i toaletten.
  • Lämna gamla mediciner till ett apotek

Sopsorteringsguide

Farligt avfall

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Avlopp i diskbänk där vatten rinner ner

Sidan uppdaterad:

2024-02-15