Till startsidan
Till startsidan

Samarbete skola och näringsliv

Genom att låta det lokala näringslivet få en naturlig plats i skolan blir eleverna mer motiverade till ett fortsatt lärande och får samtidigt en mer positiv bild av sin hemkommun men även till en förstärkt kompetensförsörjning.

Med ett nära samarbete med det lokala näringslivet får eleverna utökade framtidsutsikter vilket gör dem mer motiverade och det i sin tur leder till en större måluppfyllelse. Näringslivet får i sin tur möjlighet att ta del av elevernas kunskaper och lära känna morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer. I högra fältet kommer ni att hitta aktuella samarbeten med skolan, gå in och kika om du har möjlighet att bli yrkesambassadör för olika projekt. Hör i såfall av dig till selma.hodzic@forshaga.se

Vinster med samarbetet

  • Eleverna får en ökad förståelse för koppling mellan utbildning och arbetsliv och på så sätt upplever de skolan mer meningsfull,och därmed nås bättre resultat.
  • Genom regelbundet samarbete mellan skolan- näringsliv stimuleras elevernas entreprenöriella lärande så som lust, drivkraft och motivation till fortsatt lärande.
  • Genom att vidga elevernas perspektiv på det breda utbud av yrken som finns i kommun, stärks elevernas valkompetens, vilket leder till att eleverna gör mer välgrundade studie- och yrkesval.
  • Genom att näringslivet samverkar med skolan så kan de säkra framtidens kompetensförsörjning på företaget, stärka banden till sin hemkommun.
  • Samverkan främjar arbetet med att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-18