Till startsidan
Till startsidan

Samarbete skola och näringsliv

Trygga din framtid som företagare. Håll dig uppdaterad och var med och forma morgondagens arbetskraft! Framtidens medarbetare finns i skolan och med ett aktivt samarbete mellan skolan och näringsliv rustar vi eleverna för deras framtid samtidigt som näringslivet ökar förutsättningarna att säkra framtida kompetensförsörjning.Genom att låta det lokala näringslivet få en naturlig plats i skolan blir eleverna mer motiverade till ett fortsatt lärande och får samtidigt en mer positiv bild av sin hemkommun men även till en förstärkt kompetensförsörjning.

Vinster med samarbetet

  • Eleverna får en ökad förståelse för koppling mellan utbildning och arbetsliv och på så sätt upplever de skolan mer meningsfull,och därmed nås bättre resultat.
  • Genom regelbundet samarbete mellan skolan- näringsliv stimuleras elevernas entreprenöriella lärande så som lust, drivkraft och motivation till fortsatt lärande.
  • Genom att vidga elevernas perspektiv på det breda utbud av yrken som finns i kommun, stärks elevernas valkompetens, vilket leder till att eleverna gör mer välgrundade studie- och yrkesval.
  • Genom att näringslivet samverkar med skolan så kan de säkra framtidens kompetensförsörjning på företaget, stärka banden till sin hemkommun.
  • Samverkan främjar arbetet med att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Dokument

Sidan uppdaterad:

2023-03-08