Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Samråd Vattentjänstplan

Forshaga kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som är ute på samråd mellan 6 mars och 3 april. Synpunkter på förslaget tas tacksamt emot under samrådstiden.

Syftet med vattentjänstplanen är i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2022:1249), att visa kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att de allmänna VA-anläggningarna fungerar vid ökad belastning på grund av skyfall. Utöver det syftar också planen till att skapa insyn i kommunens VA-planering.

Lämna synpunkter

Förslaget till Vattentjänstplan kommer att vara utställt för granskning på följande platser under perioden 6 mars 2024 till 3 april 2024.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och ska ha inkommit till Kommunteknik och service, Forshaga kommun, box 93, 667 22 Forshaga, eller via e-post till kommunteknik@forshaga.se senast den 3 april 2024

Eventuella frågor besvaras av:
Morgan Häggbom
E-post: morgan.haggbom@forshaga.se
Telefon: 054-17 20 33

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Kran med en droppen vatten.

Sidan uppdaterad:

2024-04-17