Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Service och kvalitetsarbete

Forshaga kommun är till för sina invånare. Vi vill ständigt förbättra oss och gör regelbundna undersökningar av hur vi som lever och verkar här uppfattar kommunen och kvaliteten på kommunala tjänster. Här redovisar vi resultatet från aktuella undersökningar.

Kolada, kommun- och landstingsdatabasen

Forshaga kommun lämnar regelbundet uppgifter om våra verksamheter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB) osv.

I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har dessa uppgifter samlats, och du kan följa kommunernas verksamheter från år till år.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till?
Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kvalitet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka frågor i många av kommunens verksamheter.

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. 253 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och det finns därför stora möjligheter för jämförelser med andra kommuner. Forshaga kommun har genomfört medborgarundersökning tre gånger, 2012, 2015 och 2018.

Synpunkter -tyck till om Forshaga kommun

Genom webbformuläret Synpunkten tar kommunen in beröm, förslag, klagomål eller övriga synpunkter på kommunal verksamhet. De är värdefulla och hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. Vi redovisar också synpunkterna på vår webbplats.

Öppna data

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. Informationen hämtas från ett stort antal offentliga myndigheter som SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar. Vi har samlat en mängd av dessa nyckeltal på vår webbsida.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer regelbundet olika indikatorer för den kommunala verksamheten i vad de kallar för öppna jämförelser. Med öppna jämförelser kan resultaten i kommunernas verksamhet belysas och jämföras med andra jämförbara kommuner.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av