Till starsidan
Till starsidan

Medborgarundersökning (SCB)

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Medborgarundersökningen

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Resultaten från undersökningen redovisas i tabeller. Varje kommun får en egen Excelfil som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. För varje fråga i enkäten redovisas svarsfördelningen. Samtliga resultat redovisas efter olika bakgrundsvariabler. Det görs även jämförelser med andra kommuner, riket och eventuellt länet.


Medborgarundersökningen 2021, Forshaga kommun

Undersökningen genomfördes under hösten 2021 med urval på 1000 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 38 %, vilket är samma som genomsnitt för Sveriges kommuner.

Kort sammanfattning undersökningen:

  • 94 % av procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på
  • 85 % procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt
  • 22 % procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
  • 65 % procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

Läs SCB:s medborgarundersökning Forshaga kommun Excel, 1000.8 kB.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av