Till startsidan
Till startsidan

Medborgarundersökning (SCB)

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Medborgarundersökningen

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. Det betyder att 2023 års resultat enbart går att jämföra med 2021 och 2022. Resultaten från undersökningen redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter.

I undersökningen för 2023 deltar 162 kommuner och den genomsnittliga svarsfrekvensen är 36%. Tyvärr är svarsfrekvensen även i Forshaga på liknande nivå, och fortsatt för låg för att dra några långtgående slutsatser. Vi väljer nu att göra ett uppehåll i denna undersökning.

Medborgarundersökningen 2023, Forshaga kommun

SCB:s medborgarundersökning genomförs av SCB i samarbete med respektive kommun. I Forshaga kommun innebär det att man gör ett slumpmässigt urval på 1000 personer (18 år eller äldre), vilket detta år gett 352 svar. Undersökningen är en attitydundersökning, vilket innebär att man inte alltid behöver ha varit i kontakt med våra verksamheter när man besvarar den.

Områden där vi fortsätter att vara starka, och som även är statistiskt säkerställda, är trygghet, information, förtroende och underhåll av den offentliga miljön. Det är också glädjande att de som svarat på undersökningen generellt är nöjda att bo i kommunen. Vid en jämförelse med övriga kommuner kring området jämlikhet och integration har vi gjort en förflyttning från att finnas bland de 25% med lägst betyg under 2021 till de med 25% högst betyg för åren 2022 och 2023. En positiv stegförflyttning har också gjorts kring upplevelsen av miljö- och klimatarbetet.

Undersökningen i ett övergripande perspektiv:

· 95,6 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på

· 87,8 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt

· 32,4 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter

· 65,6 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av