Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Kommunens kvalitet i korthet

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kvalitet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka frågor i många av kommunens verksamheter och har fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Cirka 260 kommuner deltar i undersökningen och har mätts i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Resultat publicerades under januari 2021.

Syfte med mätningen

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett invånarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra. 

Hur redovisas resultatet?

Resultatet redovisas i Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där det går att jämföra med tidigare år och med andra kommuner. Information om mätningen och resultat för 2020 på SKRs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av