Till startsidan
Till startsidan

Tack till dig som deltagit i anhörigdialogen!

Vi vill börja med att tacka dig som svarat på enkäten och deltagit i intervjuer. Svaren vi fått bidrar till en ökad kunskap och förståelse för situationen många anhöriga befinner sig i. De kommer också påverka vårt fortsatta arbete.

Majoriteten av er som svarat är föräldrar, kvinnor i åldern 30 - 64 år vilket innebär att är många också är i arbetsför ålder och kombinerar sin anhörigsituation med förvärvsarbete eller studier.

Vi ser tydligt vissa mönster i brist på information, kunskapsbrister och brister i bemötande av olika professioner/funktioner. Vi har ett arbete att göra i hela vår organisation på olika sätt.

Ett sätt att påbörja det arbetet är att medvetandegöra anhörigperspektivet som behöver genomsyra våra olika verksamheter. Vi kommer bland annat att arbeta med så kallade blandade lärande nätverk där representanter från olika verksamheter arbetar med frågeställningar som rör anhörigskap och där även anhöriga kommer finnas representerade. Det är ett arbete som kommer att påbörjas i januari och avslutas i maj. Vi kommer även att lansera en Facebooksida för anhöriga i Forshaga kommun. På den kommer aktuell information om vad som händer både i kommunen och nationellt att regelbundet presenteras. Detta för att öka tillgängligheten på information för anhöriga.

//Eva Lehtonen, anhörigsamordnare och Henrica Liljenzin, verksamhetssamordnare

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Personer från 3 generationer syns i profil

Sidan uppdaterad:

2024-04-17