Till starsidan
Till starsidan
2022-08-19
Väg 62 förbi Forshaga avstängd för vägarbete 22 augusti – 24 september
För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet bygger Trafikverket om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga. I samband med ombyggnationen kommer vägen att stängas av och trafiken ledas om 22 augusti – 24 september.
Läs mer om Väg 62 förbi Forshaga avstängd för vägarbete 22 augusti – 24 september
2022-08-14
15/8-23/8 utförs gräv och asfaltsarbeten på Klarälvsbanan.
Läs mer om 15/8-23/8 utförs gräv och asfaltsarbeten på Klarälvsbanan.

Kommunledningsstab

I kommunledningsstaben finns kommunledningskontoret, kultur och fritidsenheten, ekonomikontor och personalkontor.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se
  

Kommunledningskontoret


Lennart Ljungemo
, administrativ chef
Telefon: 054-17 20 81

Cornelia Lundgren, kommunsekreterare
Telefon: 054-17 20 08

Victoria Göthberg, utvecklingsledare
Ansvar: Processledning, utveckling av mål- och resultatstyrning, värdegrundsarbete
Telefon: 054-17 20 87

Madeleine Nyvall, kommunutredare
Ansvar: Utredningar, kollektivtrafik, mål- och styrsystem
Telefon: 054-17 20 11

Sallie Lundh, arkivarie
Ansvar: Arkivfrågor
Telefon: 072-468 29 71

Linnéa Flodkvist, kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation, kommuntidning, marknadsföring, press
Telefon: 054-17 22 28

Mattias Göthberg, kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation (digital), webbplats, sociala medier, e-tjänster, press, invånardialog, marknadsföring
Telefon: 054-17 20 10

Lina Wiklundh, kommunikatör
Ansvar: Intern kommunikation, intranät, marknadsföring, press
Telefon: 054-17 22 13

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare
Ansvar: samhällsplanering, översiktsplan
Telefon: 054-17 20 28

Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare
Telefon: 054-17 21 30

Personal näringslivsfrågor

Kultur- och fritidsenheten


Claes Havimäki, kultur- och fritidschef
Telefon: 054-17 23 25

Josefin Berger, enhetschef kultur
Ansvar: Kultur, kulturskola, bibliotek
Telefon: 054-17 20 05

Elin Jansson, fritidsutvecklare
Ansvar: Fritidsfrågor, föreningsstöd, föreningsliv
Telefon: 054-17 21 25

Anna Olin, kultur- och fritidssamordnare
Ansvar: Lustenrundan, arrangemang, föreningsliv
Telefon: 054-17 20 51

Tomas Jonsson, administratör
Ansvar: bokning idrottshallar, ledarutbildningsbidrag, passerkort Forshaga Atletklubb, allmän information inom kultur och fritid
Telefon: 054-17 22 25

Marie Hettwer, kulturutvecklare
Ansvar: Konst, kulturfrågor
Telefon: 054-17 23 94  

Personal biblioteken
Personal ungdomsenheten
Personal kulturskolan

Ekonomikontoret


Lena Backlund, ekonomichef
Ansvar: Övergripande ekonomiansvar
Telefon: 054-17 20 24

Personalkontoret


Jessica Rydström, personalchef
Ansvar: personalfrågor
Telefon: 054-17 20 20

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-02-21