Till startsidan
Till startsidan

Kommunledningsstab

I kommunledningsstaben finns kommunledningskontoret, kultur och fritidsenheten, ekonomikontor och personalkontor.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se
  

Kommunledningskontoret


Lennart Ljungemo
, administrativ chef
Telefon: 054-17 20 81

Caroline Nilsson, kommunsekreterare
Telefon: 054-17 20 08

Emilia Nordin, nämndsekreterare
Telefon: 054-19 24 92

Sangrid von Zedtwitz Liebenstein, nämndsekreterare
Telefon: 054- 17 20 52

Victoria Göthberg, utvecklingsledare
Ansvar: Processledning, utveckling av mål- och resultatstyrning, värdegrundsarbete
Telefon: 054-17 20 87

Madeleine Nyvall, kommunutredare
Ansvar: Utredningar, kollektivtrafik, mål- och styrsystem
Telefon: 054-17 20 11

Anna Olin, handläggare/utredare
Ansvar: folkhälsa, mänskliga rättigheter, invånardialog
Telefon: 054-17 20 51

Sallie Lundh, arkivarie
Ansvar: Arkivfrågor
Telefon: 072-468 29 71

Linnéa Flodkvist, kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation, kommuntidning, marknadsföring, press
Telefon: 054-17 22 28

Mattias Göthberg, kommunikatör
Ansvar: Extern kommunikation (digital), webbplats, sociala medier, e-tjänster, press, marknadsföring
Telefon: 054-17 20 10

Lina Wiklundh, kommunikatör
Ansvar: Intern kommunikation, intranät, marknadsföring, press
Telefon: 054-17 22 13

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare
Ansvar: samhällsplanering, översiktsplan
Telefon: 054-17 20 28

Neda Jafari, planarkitekt
Ansvar: detaljplanering, samhällsplanering
Telefon: 054 -19 24 61

Ingegerd Karlsson, samhällsplanerare
Ansvar: markfrågor, arrenden
Telefon: 054 - 19 24 62

Sofia Esmaili, GIS-ingenjör
Ansvar: Kartmaterial, webbkarta, bearbetning/analysering av geodata
Telefon: 054-19 24 90

Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare
Telefon: 054-17 21 30

Selma Hodzic, näringslivsutvecklare
Telefon: 054- 17 23 10

Anette Barthelsson, kommunvägledare
Telefon: 054 - 17 20 00

Sandra Franzén Västlund, kommunvägledare
Telefon: 054 - 17 20 00

Helena Gustafsson, kommunvägledare
Telefon: 054 - 17 20 00

Mia Wennerstrand, kommunvägledare
Telefon: 054-17 20 00

Peter Wallgren, kommunvägledare/tryckeri
Telefon: 054 -17 20 93

Kontaktuppgifter till personal näringslivsfrågor

Kultur- och fritidsenheten


Claes Havimäki, kultur- och fritidschef
Telefon: 054-17 23 25

Josefin Berger, enhetschef kultur
Ansvar: kultur, kulturskola, bibliotek
Telefon: 054-17 20 05

Elin Jansson, fritidsutvecklare
Ansvar: fritidsfrågor, föreningsstöd, föreningsliv
Telefon: 054-17 21 25

Marie Hettwer, kulturutvecklare
Ansvar: konst, kulturfrågor, Lustenrundan
Telefon: 054-17 23 94  

Kontaktuppgifter till personal biblioteken
Kontaktuppgifter till personal ungdomsenheten
Kontaktuppgifter till personal kulturskolan

Ekonomikontoret


Annette Borneland, ekonomichef
Ansvar: Övergripande ekonomiansvar
Telefon: 054-17 20 24

Personalkontoret


Jessica Rydström, personalchef
Ansvar: personalfrågor
Telefon: 054-17 20 20

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-03-11