Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt

Om du har frågor eller vill anmäla behov av godmanskap eller förvaltarskap, eller vill visa intresse för godmans- eller förvaltaruppdrag är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret.

På överförmyndarkontoret jobbar tjänstemän som har hand om tillsynen av gode män, förvaltare och förmyndare. Godmanskap åt ensamkommande barn handläggs också inom överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret ansvarar för överförmyndarnämndens löpande verksamhet. Förvaltningschef är Peder Stenbäck.

Gäller det ett individärende är du välkommen att kontakta respektive handläggare. Om du har en fråga av allmän karaktär kan du kontakta samtliga handläggare.

Kontaktuppgifter till överförmyndarkontoret

Besöksadress: Storgatan 52, kommunhuset i Forshaga 
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga
Tel: 054-17 20 00
E-post: ofn@forshaga.se

Telefon- och besökstider

Måndag och onsdag klockan 10-12, torsdag klockan 13-15

Personal

Peder Stenbäck, förvaltningschef
Telefon: 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se
Arvskiften, försäljning av fast egendom

Eva-Lotta Karnlind
Telefon: 054-17 20 22
eva-lotta.karnlind@forshaga.se
Handlägger godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda dag 1-10 varje månad. Webbredaktör. Kontaktperson GDPR.

Frida Magdalinski
Telefon 054-17 23 74
frida.magdalinski@forshaga.se
Handlägger godmanskap för ensamkommande barn i Hagfors, Munkfors och Kils kommun, förmynderskap i Hagfors och Munkfors kommun samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda dag 11-17 i varje månad.

Liselott Löfdahl
Telefon 054-17 23 72
liselott.lofdahl@forshaga.se
Handlägger förmynderskap i Grums kommun samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda dag 18-24 i varje månad. Nämndsekreterare.

Sabina Vikström
Telefon 054-17 22 43
sabina.halmberg@forshaga.se
Handlägger godmanskap för ensamkommande barn i Forshaga och Grums kommun och förmynderskap i Forshaga samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 25-31 varje månad. Arvskiften, försäljning av fast egendom.

Sofie Lagset
054-17 23 88
sofie.lagset@forshaga.se
Handlägger godmanskap för vuxna , förmynderskap Kil kommun

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-02-08 av