Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2022-05-16
Störning Klarälvsbanan 17 maj
Planerat arbete med installation/montering av cykelräknare som sker norr om överfarten gamla vägen mot Deje gör framkomligheten där begränsad.
Läs mer om Störning Klarälvsbanan 17 maj

Kommunteknik och service

Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, gator, parker, ledningsnät, vatten- och avloppsverk, renhållning, lokalvård samt måltidsverksamhet för skola och äldreomsorg. Förvaltningen handlägger också skogsinnehavet, olika markfrågor (ledningsrätter, arrenden mm) samt uthyrning av företagslokaler i Activum och Knipan.

E-post till personal enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se.

Stab

Morgan Häggbom

Teknisk chef
Ansvar: övergripande förvaltningsansvar, ekonomi
Telefon: 054-17 20 33
E-post: morgan.haggbom@forshaga.se

Karin Ljungdahl

Handläggare/administratör
Ansvar: Arrenden, säkerhet, passersystem, nycklar, lokaler uthyrning, lokaler näringsliv, intranät.
Telefon: 054-17 20 40
E-post: karin.ljungdahl@forshaga.se

Jenny Haglund

Administratör
Ansvar: ledningsrätter, renhållning, återvinningscentral, båtplatser, information, webbplats, sociala medier, tomter, mark, adresser.
Telefon: 054-19 24 05
E-post: jenny.haglund@forshaga.se

Kost

Maria Källström

Kostchef
Ansvar: måltidsverksamhet inom skola och omsorg
Telefon: 054-17 20 39
E-post: maria.kallstrom@forshaga.se

Vakant

Kostsamordnare
Telefon: 054-17 20 32
E-post:

Gator och park

Mikael Olofosson

Driftchef gator/park
Ansvar: gator, gång- och cykelvägar, snöröjning, parker, lekparker, ledningar
Telefon: 054-17 23 57
E-post: mikael.olofsson2@forshaga.se

Ola Blomgren

Gatuingenjör
Ansvar: trafik, tillstånd, karta, projekt
Telefon: 054-17 20 38
E-post: ola.blomgren@forshaga.se

Hanna Risberg

Handläggare (25 procent, övrig tid miljö- och byggförvaltningen)
Ansvar: sophämtning, latrinhämtning
Telefon: 054-17 23 62
E-post: hanna.risberg@forshaga.se

Gijsbert van Krieken

Skogsansvarig
Ansvar: kommunens skog, röjning, gräsklippning
Telefon: 054-17 23 75

Fastighet

Joakim Bååth

Avdelningschef fastighet
Ansvar: byggprojekt, försäkringar, säkerhet
Telefon: 054-17 20 44
E-post:joakim.baath@forshaga.se

Reimond Carlsson

Driftchef fastighet
Ansvar: underhåll fastigheter, energi
Telefon: 054-17 20 47
E-post: reimond.carlsson@forshaga.se

Anna Olsson

Städchef
Telefon: 054-17 23 93
E-post: anna.olsson08@forshaga.se

Vatten och avlopp

Stefan Melin

Driftchef vatten/avlopp
Ansvar: vattenverk, avloppsverk, pumpstationer, anslutningar vatten och avlopp, missfärgat vatten
Telefon: 054-17 20 34
E-post: stefan.melin@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av