Till startsidan
Till startsidan

Kommunteknik och service

Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, fordon, gator, parker, ledningsnät, vatten- och avloppsverk, renhållning, lokalvård samt måltidsverksamhet för skola och äldreomsorg. Förvaltningen handlägger också skogsinnehavet, olika markfrågor (ledningsrätter, arrenden mm) samt uthyrning av företagslokaler i Activum och Knipan.

E-post till personal enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se.

Stab

Bert-Ola Dahlgren

Teknisk chef
Ansvar: övergripande förvaltningsansvar, ekonomi
Telefon: 054-17 20 33
E-post: bert-ola.dahlgren@forshaga.se

Karin Ljungdahl

Handläggare/administratör
Ansvar: säkerhet, passersystem, nycklar, lokaler uthyrning, lokaler näringsliv, intranät.
Telefon: 054-17 20 40
E-post: karin.ljungdahl@forshaga.se

Jenny Haglund

Administratör
Ansvar: renhållning, återvinningscentral, båtplatser, torgplatser, information, webbplats, sociala medier.
Telefon: 054-19 24 05
E-post: jenny.haglund@forshaga.seKost

Maria Källström

Kostchef
Ansvar: måltidsverksamhet inom skola och omsorg
Telefon: 054-17 20 39
E-post: maria.kallstrom@forshaga.se

Vakant

Kostsamordnare
Telefon: 054-17 20 32
E-post:

Gator och park

Mikael Olofosson

Driftchef gator/park
Ansvar: Gator, gång- och cykelvägar, snöröjning, parker, lekparker, ledningar
Telefon: 054-17 23 57
E-post: mikael.olofsson2@forshaga.se

Hans Sundberg

Gatui/renhållningsingenjör
Ansvar: renhållning, trafik, tillstånd, asfaltering
Telefon: 054-17 20 38
E-post: hans.sundberg@forshaga.se

Hanna Johansson

Handläggare (25 procent, övrig tid miljö- och byggförvaltningen)
Ansvar: sophämtning, latrinhämtning
Telefon: 054-17 23 62
E-post: hanna.risberg@forshaga.se

Gijsbert van Krieken

Skogsansvarig
Ansvar: kommunens skog, röjning, gräsklippning
Telefon: 054-17 23 75

Fastighet

Joakim Bååth

Avdelningschef fastighet
Ansvar: byggprojekt, försäkringar, säkerhet
Telefon: 054-17 20 44
E-post:joakim.baath@forshaga.se

Reimond Carlsson

Driftchef fastighet
Ansvar: underhåll fastigheter, energi
Telefon: 054-17 20 47
E-post: reimond.carlsson@forshaga.se

Berith Hedlund

Städchef
Telefon: 054-19 24 88
E-post: berith.hedlund@forshaga.se

Vatten och avlopp

Stefan Melin

Driftchef vatten/avlopp
Ansvar: vattenverk, avloppsverk, pumpstationer, anslutningar vatten och avlopp, missfärgat vatten
Telefon: 054-17 20 34
E-post: stefan.melin@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av