Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-29
Vi måste fortsätta spara vatten!
Förbrukningen av dricksvattnet är fortsatt i högsta laget. Vi behöver alla hjälpas åt och använda det med försiktighet.
Läs mer om Vi måste fortsätta spara vatten!

Personal på biblioteken


Foto av Josefin Berger

Josefin Berger

Kulturchef
Forshaga och Deje bibliotek
E-post till Josefin Berger
Telefon: 054-17 20 05


Foto av Sara Carlsson

Sara Carlsson

Barnbibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, barnverksamhet, skolsamarbete, hemsida.
E-post till Sara Carlsson
Telefon: 054-17 22 22


Foto av Margaretha Gunnarsson

Margaretha Gunnarsson

Barnbibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, barnverksamhet, skolsamarbete, hemsida.
E-post till Margaretha Gunnarsson
Telefon: 054-17 23 56


Foto av Helena Hagelin

Helena Hagelin

Bibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, vuxenstuderande, inköp nya media.
E-post till Helena Hagelin
Telefon: 054-17 22 26


Foto av Sanna Kullander

Sanna Kullander (föräldraledig)

Bibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, mångfaldsfrågor.
E-post:
Telefon:


Foto av Susanne Pettersson

Susanne Pettersson

Biblioteksassistent
Forshaga bibliotek
Ansvar: Kundservice, kravärenden, talböcker, Boken-kommer.
E-post till Susanne Pettersson
Telefon: 054-17 22 21


Foto av Linda Rosenblad

Linda Rosenblad

Biblioteksassistent
Forshaga bibliotek
Ansvar: Kundservice, iordningställande av nya media, tidskrifter.
E-post till Linda Rosenblad
Telefon: 054-17 23 33


Foto av Sanna Ryberg

Sanna Ryberg (vikarie)

Biblioteksassistent
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, mångfaldsfrågor.
E-post till Sanna Ryberg
Telefon: 054-17 23 61

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-28 av