Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Personal på biblioteken


Foto av Josefin Berger

Josefin Berger

Kulturchef
Forshaga och Deje bibliotek
E-post till Josefin Berger
Telefon: 054-17 20 05


Foto av Sara Carlsson

Sara Carlsson

Barnbibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, barnverksamhet, skolsamarbete, hemsida.
E-post till Sara Carlsson
Telefon: 054-17 22 22


Foto av Margaretha Gunnarsson

Margaretha Folke

Barnbibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, barnverksamhet, skolsamarbete, hemsida.
E-post till Margaretha Folke
Telefon: 054-17 23 56


Foto av Helena Hagelin

Helena Hagelin

Bibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, vuxenstuderande, inköp nya media.
E-post till Helena Hagelin
Telefon: 054-17 22 26


Foto av Sanna Kullander

Sanna Kullander

Bibliotekarie
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, mångfaldsfrågor.
E-post till Sanna Kullander
Telefon: 054-17 23 61


Foto av Susanne Pettersson

Susanne Pettersson

Biblioteksassistent
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, kravärenden, talböcker, Boken-kommer.
E-post till Susanne Pettersson
Telefon: 054-17 22 21


Foto av Linda Rosenblad

Linda Rosenblad

Biblioteksassistent
Forshaga och Deje bibliotek
Ansvar: Kundservice, iordningställande av nya media, tidskrifter.
E-post till Linda Rosenblad
Telefon: 054-17 23 33


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av