Till startsidan
Till startsidan

Skyddsjakt

Ibland kan vilda djur bli ett bekymmer inne i ett samhälle. Då kan skyddsjakt bli aktuellt.

Skyddsjakt kan bli aktuellt när man vill förebygga att vilt orsakar skador eller sprider smitta, eller med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. Skyddsjakt kan då bedrivas trots att jakt annars inte skulle varit tillåten på den aktuella djurarten eller just den tiden på året.Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Det kan också handla om skadade djur som behöver avlivas. Andra gånger vill man med skyddsjakten främst skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt ofta bara en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att i första hand försöka hitta andra mer långsiktiga lösningar.

Viltolycka

Efter att en anmälan om inträffad viltolycka har kommit till polisen kan de ge ett uppdrag om eftersök till en jägare.Det är upp till den som är med om en viltolycka att kontakta polisen omgående så att de kan kontakta berörd jägare för att påbörja eftersöket.

Kommunjägare

Kommunen har avtal med en kommunjägare. Denna kontaktas alltid via kommunens miljö- och byggförvaltning som ni når via kontaktcenter på telefon 054-17 20 00 eller e-post kommun@forshaga.se.

Observera att avtalad jägare inte jobbar som kommunjägare på heltid utan enbart gör detta vid sidan av sina ordinarie åtaganden.

Skyddsjakt inom planlagt område

Om du anser att det finns djur som bör tas bort på kommunal mark kan du kontakta kommunen, som kan hänvisa dig till någon av kommunens godkända skyddsjägare.

Åtgärder mot djur som kan orsaka skada eller sprida smitta, till exempel grävlingar eller skabbrävar, är annars fastighetsägarens eget ansvar. Skyddsjaktbestämmelserna i Jaktlagen ska då följas.Om du bor inom detaljplanelagt område kan du i mån av tid få hjälp av kommunens skyddsjägare om du har problem med till exempel grävling eller annat vilt på den egna fastigheten. Kommunjägaren har då rätt till ersättning för utfört uppdrag från dig som privat uppdragsgivare, även om kontakten går via kommunen.

Skyddsjakt utanför planlagt område

Utanför planlagt område kan jakträttsinnehavaren få bedriva "skyddsjakt på enskilds initiativ" (Jaktförordningen 26 §). Kontakta därför aktuell jakträttsinnehavare om du har problem.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-10-12