Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Diarium och arkiv

Vad är en allmän handling och hur kan du ta del av dem?

Diarium (sök ärenden)

Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din kommun (offentlighetsprincipen). Handlingar kan vara brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut.

Allmänna handlingar

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de är färdigställda. Uttrycket färdigställd innebär till exempel att en utredning blir allmän när den är klar, en tjänsteskrivelse när det ärende som den hör till har varit uppe för beslut i nämnden och ett beslut när det är justerat.

En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i offentlighetsprincipen. En handling kan vara sekretessbelagd (hemligstämplad) men de handlingarna är mycket få. Om du vill ha en specifik handling kan du vända dig till respektive nämndsekreterare.

Forshaga kommunarkiv

Kommunen har både närarkiv och centralarkiv. Närarkiven, som finns på flera platser runt om i kommunen, innehåller handlingar som fortfarande är aktuella i verksamheten. När de inte används längre i det dagliga arbetet överlämnas de till centralarkivet.

Äldre handlingar från föregångarna till Forshaga kommun och äldre handlingar för Forshaga kommun finns på Värmlandsarkiv för slutförvaring.

Forshagas släktträd

Forshagas släktträd

Vilka handlingar finns i arkiven?

I arkivet förvarar vi arkivlagda handlingar från kommunens verksamheter och bolag, till exempel:

  • Protokoll från nämnder och utskott
  • Diarieförda handlingar och ärenden
  • Ekonomiska redovisningar och bokföring
  • Betygskataloger och betygskopior

Vem får ta del av handlingar som finns i arkiven?

Arkivets handlingar är allmänna, vilket innebär att alla har rätt att ta del av dem så länge de inte är skyddade av sekretess. Att begära ut material för studier på plats i kommunhuset är alltid kostnadsfritt. I de fall kopior krävs tas en avgift ut enligt fastställs taxa.

För att vi ska kunna ge dig bästa service ring eller e-posta före ditt besök.

Till arkivets uppgifter hör också att ge råd och stöd i arkivfrågor till kommunens bolag och myndigheter samt att utöva tillsyn över dessa enligt det kommunala arkivreglementet.

Kontakt

Arkivansvarig: kommunarkivarie Sallie Lundh, 072-468 29 71
sallie.lundh@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Forshaga kommuns webbdiarium är stängt tillsvidare. Vill du ta del av en allmän handling? Kontakta oss på kommun@forshaga.se eller 054-17 20 00

Sidan uppdaterad:

2023-08-24