Till startsidan
Till startsidan

Ökat elevsamarbete med whiteboards på lärcenter

Genom att använda metoder för ett tänkande klassrum blir lärmiljön mer tillgänglig för eleverna.

Tillgänglig lärmiljö och tänkande klassrum

För en mer tillgänglig lärmiljö för alla våra elever har Forshaga Lärcenter köpt in whiteboards på hjul. Projektet startade som ett matteprojekt av Susanne Nordh, som är mattelärare på mellanstadiet, efter att hon lyssnat på föreläsaren professor Peter Liljedahl som forskar i matematikdidaktik vid Simon Fraser University i Vancouver, Canada.

Bok "Att bygga tänkande klassrum i matematik"

I sin bok “Att bygga tänkande klassrum i matematik” beskriver professor Peter Liljedahl sin forskning och vilka metoder han upptäckt ger framgång. En idé är att låta eleverna samarbeta med uppgifter stående vid whiteboards i grupper om tre. Skolan valde att köpa in sju whiteboards på hjul då tillgången på hela väggar inte var så stor. Fördelen är att det går att flytta dem mellan klassrum, korridorer, grupprum eller till idrottshallen.

Elevsamarbete och whiteboards på lärcenter

När alla sju whiteboards köpts in kom första uppgiften. Genom samarbete med tekniken beslutades att eleverna i åk 6 skulle få i uppdrag att montera ihop dem. Tydliga instruktioner, grupper om tre och tre, samt tid till förfogande gjorde att eleverna tog tag i uppdraget med liv och lust. “Förvånad stod jag där med sju whiteboards monterade efter 20 minuter”, berättar Susanne. Redan samma dag introducerades eleverna till arbetsmetoden då de fick planera sina idrottslektioner i smågrupper. Tavlorna har också använts vid grupparbeten i svenska. Det återstår att se på hur många sätt vi kan ha nytta av dem i vår undervisning, säger rektor Maria Johansson som uppmuntrat personalen till den skolutveckling som sker.

Tre elever samarbetar vid whiteboardtavla

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad:

Elever åk 6 lärcenter i grupparbeten

Sidan uppdaterad:

2024-02-06