Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Kommunala och enskilda arkiv

I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting. De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och privatpersoner.

Det här finns i kommunarkivet

I kommunarkivet finns olika handlingar som du som forskar kan ha glädje och nytta av. Här kan du leta i handlingar från bland annat skolor, olika typer av protokoll och räkenskaper.

Saknade arkivhandlingar

Arkiven ska vara tillgängliga för alla medborgare och det är viktigt att handlingarna finns samlade där. I materialet som finns i arkiven finns luckor. Det beror på att innan det fanns en central förvaltningsbyggnad med slutarkiv så var det vanligt att handlingar förvarades hemma hos den som hade ett förtroendeuppdrag. En del handlingar kan då ha blivit kvar hos anhöriga eller blivit lämnade till hembygdsgårdar och liknande. De kan också ha kommit bort eller förstörts på annat sätt.

Om det finns äldre kommunala arkivhandlingar (exempelvis från fattigvårdstyrelsen, barnavårdsnämnden, folkskolan, hälsovårdsnämnden) hos dig eller hos någon du känner, är vi tacksamma om du hör av dig till kommunarkivet!

Enskilda arkiv

Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. I Forshaga kommun finns Forshagaakademiens arkiv. I deras arkiv ingår kopior av slutbetyg.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2019-10-17