Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Byggprojekt Åsmyren

Det nya bostadsområdet som ska byggas ligger i norra delen av Åsmyren vid Klarälven. Här kommer det bli attraktiva bostäder med närhet till både natur, Klarälven och Forshaga centrum. Nu börjar det förberedande arbetet.

Bakgrund

Under hösten 2020 gick vi ut med en markanvisning för norra delen av området. Det gjorde vi för att hitta den mest lämplige byggaktören. Genom att ställa vissa krav kan vi också till viss del styra utvecklingen av området. De företag som fick tilldelning av markanvisning är Forshagabostäder AB och HSB Värmland.

Flerfamiljshus

Forshagabostäder ska bygga tre hus på Åsmyren med hyresrätter. Det blir två flerfamiljshus om fyra våningar och en radhuslänga med fem bostäder. De kommer att bygga i två etapper och börjar med ett av flerfamiljshusen om fyra våningar samt radhuslängan. HSB Värmland kommer att bygga två flerfamiljshus om fyra våningar med bostadsrätter. Dessa bostadsrätter kommer att finnas till försäljning hos mäklare. Totalt handlar det om 87 nya lägenheter i varierande storlekar.

Tidplan

Arbetet började hösten 2021 och enligt preliminär tidplan kommer kommunens förberedande arbete att vara färdigt under våren 2022. Det handlar om att göra markarbeten så som lokalgata in till området, ledningar, parkeringsytor, gång- och cykelväg och att förbereda marken för byggnationen. I och med detta kommer en del träd att tas ner. Tillsammans med byggaktörerna tar vi fram en plan för återplantering på delar av området, för att skapa en trivsam boendemiljö.

Om du vill veta mer om bostäderna kan du kontakta Forshagabostäder AB eller HSB Värmland.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av