Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Bostäder på Åsmyren

Det nya bostadsområdet som ska byggas ligger i norra delen av Åsmyren vid Klarälven. Här kommer det bli attraktiva bostäder med närhet till både natur, Klarälven och Forshaga centrum. Nu börjar det förberedande arbetet.

Tidplan

Arbetet började hösten 2021 och enligt preliminär tidplan kommer kommunens förberedande arbete att vara färdigt till sommaren 2022. Det handlar om att göra markarbeten så som lokalgata in till området, ledningar, parkeringsytor, gång- och cykelväg och att förbereda marken för byggnationen.

karta Åsmyren


Bakgrund

Under hösten 2020 gick vi ut med en markanvisning för norra delen av området. Det gjorde vi för att hitta den mest lämplige byggaktören. Genom att ställa vissa krav kan vi också till viss del styra utvecklingen av området. De företag som fick tilldelning av markanvisning är Forshagabostäder AB och HSB Värmland.

Flerfamiljshus

Forshagabostäder ska bygga tre hus på Åsmyren med hyresrätter. De kommer att bygga i två etapper.

Illustration: Hus C framför hus B på Åsmyren, Forshagabostäder. Arkitekt Sweco

HSB Värmland kommer att bygga två flerfamiljshus om fyra våningar med bostadsrätter. Dessa bostadsrätter kommer att finnas till försäljning hos mäklare. Totalt handlar det om 87 nya lägenheter i varierande storlekar.

Illustration: Hus D och E på Åsmyren, HSB

Om du vill veta mer om bostäderna kan du kontakta Forshagabostäder AB eller HSB Värmland.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av