Till startsidan
Till startsidan

Bostäder Åsmyrlunden

Det nya bostadsområdet som ska byggas ligger i norra delen av Åsmyren vid Klarälven. Här kommer det bli attraktiva bostäder med närhet till både natur, Klarälven och Forshaga centrum.

Flerfamiljshus med 43 lägenheter i etapp 1

Nu byggs 43 nya lägenheter fördelat på två hus, och alla är hyresrätter. Det kommer finnas två stora fyrarumslägenheter, 13 treor, 25 tvåor och tre ettor. Nästan alla lägenheter har utsikt över älven från något rum, och från balkongerna i östlig riktning kommer älven att dominera utsikten. Du kan också hyra parkeringsplats med eller utan motorvärmare, elbilsladdare och carport.

Området är planerat med respekt för den omgivande naturen. En strandpromenad slingrar sig längs älvkanten från Åsmyrlunden och in genom skogen söderut. Mellan husen kommer det att finnas en lekplats för de yngre barnen, och norr om husen kommer det att finnas en boulebana. Det blir ett fantastiskt ställe att kalla hemma med naturen som en närmsta granne!

Tidplan

  • Hösten 2021 - Arbetet påbörjas
  • Våren 2022 - Kommunens förberedande markarbeten
  • Hösten 2022 - Byggnationen påbörjas
  • December 2023 - Erbjudande till intressenter och visning
  • April 2024 - Inflytt

Med reservation för ändringar.

Forstatt byggnation

På området finns totalt fem byggrätter. I första skedet bygger nu FABO två hus om totalt 43 lägenheter. FABO har byggrätt på ytterligare ett hus. Om, och i så fall när, det blir av beslutas lägre fram när vi vet hur efterfrågan ser ut. De två sista ägs idag av HSB Värmland som beslutat att inte bygga just nu.

karta Åsmyren

Bakgrund

Under hösten 2020 gick vi ut med en markanvisning för norra delen av området. Det gjorde vi för att hitta den mest lämplige byggaktören. Genom att ställa vissa krav kan vi också till viss del styra utvecklingen av området. De företag som fick tilldelning av markanvisning är Forshagabostäder AB och HSB Värmland.

Om du vill veta mer om bostäderna kan du kontakta Forshagabostäder AB.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Illustration av ett av FABO:s hus på Åsmyrlunden

Sidan uppdaterad:

2024-03-20