Till startsidan
Till startsidan

Plan för centrumutveckling, Forshaga centrum

Plan för centrumutveckling för Forshaga centrum antogs av kommunfullmäktige i september 2023. Planen syftar till att utveckla de offentliga rummen där centrumkärnan ska bli mer levande och attraktivt.

Förutsättningarna för handeln blir bättre om folk trivs och vill stanna kvar på platsen. Centrumutvecklingen är en kraftsamling för att höja dragningskraften till Forshaga centrum, för kommunens invånare, besökare och som plats.

Centrumplanen innehåller nulägesanalys, ställningstaganden och illustrationer med gestaltningsförslag för Forshaga centrumkärna som är etappindelat.

Samrådet pågick i tre veckor, och avslutades den 1 mars 2023. Under samrådstiden fanns möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget.

Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Vi tackar alla engagerade invånare för att ni lämnat era synpunkter till oss!

Centrumplanen kommer ligga till grund för vidare politiska beslut och en genomförandeplan kommer att tas fram under hösten 2023.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare
e-post: nicole.nelson-nyren@forshaga.se

Sidan uppdaterad:

2024-03-07