Till startsidan
Till startsidan

Ny simhall i Deje

Forshaga kommunfullmäktige har beslutat om att bygga en ny simhall. Hallen, som kommer att få namnet Klarälvsbadet, beräknas vara färdig för invigning hösten 2023 och investeringskostnaden är 146 miljoner kronor.

Deje simhall byggdes av Ulleruds kommun 1972. Det är 50 år sedan och simhallen har idag stora brister.

Simhallen är populär med många olika aktiviteter. Den är viktig för att barnen i kommunen ska lära sig simma. Omkring 35 000 personer besöker simhallen varje år. I antalet besökare ingår elever i kommunens simundervisning.

Redan år 2016 började vi titta på simhallens framtid. Utredningsgruppen, där även ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ingått, har bland annat besökt simhallar i andra kommuner.

Kommunen har anlitat byggbolaget Serneke som entreprenör för projektet. Projektet består av tre faser: utredning (inledningsfas), projektering (fas 1), byggnation (fas 2). En projektledningsgrupp med personer från Serneke och kommunen har tagit fram underlag och kalkyler för att politikerna ska kunna fatta beslut. Utredningen tog fram fyra olika alternativ: ombyggnad av nuvarande simhall, nybyggnation av simhall med samma yta som befintlig, nybyggnation av simhall med större yta samt avveckling.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2020 att ta upp medel i investeringsbudget 2022 och 2023 för en simhall.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2021 uppdra åt kommunledningskontoret att under 2021 avsluta fas 1 (projektering) och att budgetberedningen inför 2022 tar beslut om att starta fas 2 (byggnation).

Under 2021 har projektet tagit fram handlingar och kompletta ritningsunderlag för att kunna göra en skarp kalkyl. Utgångspunkt för arbetet har varit en ny simhall i kommunal regi i Deje, ett "lagomalternativ" med en större bassäng än i befintlig hall, höj- och sänkbar bassäng för undervisning och rehabbad samt en plaskbassäng för mindre barn.

Den nya simhallen har av projektet fått arbetsnamnet Klarälvsbadet.

Tisdagen den 30 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att i investeringsbudgeten anslå 146 miljoner kronor till en ny simhall i Deje. Simhallen kommer att byggas intill idrottshallarna i Deje, nära den befintliga simhallen.

Från simhallens entré går man en trappa upp till receptionen. Hiss finns.

En 25-meters bassäng med sex banor som är 2,5 meter breda. Enmeterssvikt och tremeterstrampolin där vattendjupet är 3,5 meter. Vattentemperatur cirka 27 grader.

Multibassäng med rörlig botten så att vattendjupet kan varieras. Vattentemperatur 32-34 grader. Mått 10 x 12,5 meter. Bassängen kan användas för till exempel babysim, vattengympa, rehabbad och lek. Rummet med multibassängen har lägre takhöjd än det stora rummet för att skapa en mysigare atmosfär.

Bastu intill den stora bassängen. En utomhusbassäng med massagefunktion finns i anslutning till bastun. Den rymmer cirka åtta personer och är badets varmaste pool. Runt om finns ett glasräcke så att man kan titta ut mot omgivningen när man sitter i poolen.

Rum för de mindre barnen med plasklek och rutschkanor.

Flera olika omklädningsrum, även båsomklädning och enskilda duschar, handikapptoalett med skötbord. För funktionsnedsatta finns två olika omklädningsrum.

I receptionen finns ett café.

Stor vikt kommer att läggas på att badet har ett bra ljudklimat. Badet blir skofritt.

Badet är tillgänglighetsanpassat.

En preliminär tidplan finns med projektstart i januari 2022 och färdig simhall senhösten 2023.

Arbetsområdet kommer att avgränsas mot Dejeskolan och övrig omgivning på ett säkert sätt.

Januari-februari 2022
Arbetet startar med mark- och ledningsarbeten i januari. Upphandling av material sker successivt under 2022. Själva byggnationen av huset börjar med pålning i februari.

Mars-april 2022
Rörläggning och förberedelser för vatten, el och värme pågår. Det kommer arbetas med markisolering samt gjutning av golv och väggar.

April-maj 2022
Gjutning och slipning av golv. Formning, armering och gjutning av väggar. Tätning och isolering av källare samt insidan av rehabbassäng.

Maj-juni 2022
Formning och armering av 25 meters simbassäng. Markarbeten samt uppbyggnad av väggar.

Augusti 2022
Ställningsbyggnad i 25 meters bassäng samt reahbbassäng. Murning av väggar.

September 2022
Murning och gjutning av väggar. Montering av väggstommar pågår.

Oktober 2022
Murning av väggar. Målning i källare. Dragning av vattenrening. Väggmontage samt montering av träpanel på fasad. Arbete med ytterväggar och tak.

November- december 2022
Väggar muras, fasad monteras, innerväggar reglas, underak vid bassängen byggs och spackling samt målning av vissa ytor påbörjas.

Januari 2023
Fortsatt arbete med fasad. Spackling och målning inomhus samt kakling av rehabbassäng. Murning och puts av sittbänkar samt bastu.

Februarii 2023
Murning och puts av sittbänkar samt bastu. Gipsning av väggar och kakling i rehabbassäng. Montering av hiss samt arbeten med ytskikt i plaskbassäng.

Ambition är att den befintliga simhallen ska kunna fungera och hålla öppet under hela byggtiden. Vad som händer med den gamla simhallen då Klarälvsbadet öppnat är ännu inte fastställt.

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter. Badpriserna kommer att ses över under 2023 men inga beslut om förändringar är ännu fattade.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-03-17