Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Ny simhall i Deje

Forshaga kommunfullmäktige har beslutat om att bygga en ny simhall. Hallen, som kommer att få namnet Klarälvsbadet, beräknas vara färdig hösten 2023 och investeringskostnaden är 146 miljoner kronor.

Simhallen är populär med många olika aktiviteter. Omkring 35 000 personer besöker simhallen varje år. I antalet besökare ingår elever i kommunens simundervisning.

Den befintliga simhallen, Deje simhall, byggdes av Ulleruds kommun 1972. Det är 50 år sedan och simhallen har idag stora brister. För att fortsätta kunna erbjuda simundervisning, fritidsaktiviteter, träningsmöjligheter och avkoppling anläggs nu en ny simhall i Forshaga kommun - Klarälvsbadet.

Det här händer just nu

Vecka 37-40
Listning utförs. Beslag och lås monteras. Målningsarbete pågår. Matta läggs i entré samt på hopptorn. Personal utbildas i skötsel och drift av anläggningen. Markarbete utförs vid parkeringsområdet. Passagegrind monteras i entrén. Brandsläckare och utrymningsplaner sätts upp. Anläggningen städas och förbesiktas.

 

Redan år 2016 började vi titta på simhallens framtid. Utredningsgruppen, där även ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ingått, har bland annat besökt simhallar i andra kommuner.

Kommunen har anlitat byggbolaget Serneke som entreprenör för projektet. Projektet består av tre faser: utredning (inledningsfas), projektering (fas 1), byggnation (fas 2). En projektledningsgrupp med personer från Serneke och kommunen har tagit fram underlag och kalkyler för att politikerna ska kunna fatta beslut. Utredningen tog fram fyra olika alternativ: ombyggnad av nuvarande simhall, nybyggnation av simhall med samma yta som befintlig, nybyggnation av simhall med större yta samt avveckling.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2020 att ta upp medel i investeringsbudget 2022 och 2023 för en simhall.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2021 uppdra åt kommunledningskontoret att under 2021 avsluta fas 1 (projektering) och att budgetberedningen inför 2022 tar beslut om att starta fas 2 (byggnation).

Under 2021 har projektet tagit fram handlingar och kompletta ritningsunderlag för att kunna göra en skarp kalkyl. Utgångspunkt för arbetet har varit en ny simhall i kommunal regi i Deje, ett "lagomalternativ" med en större bassäng än i befintlig hall, höj- och sänkbar bassäng för undervisning och rehabbad samt en plaskbassäng för mindre barn.

Den nya simhallen har av projektet fått arbetsnamnet Klarälvsbadet.

Tisdagen den 30 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att i investeringsbudgeten anslå 146 miljoner kronor till en ny simhall i Deje. Simhallen kommer att byggas intill idrottshallarna i Deje, nära den befintliga simhallen.

Från simhallens entré går man en trappa upp till receptionen. Hiss finns.

En 25-meters bassäng med sex banor som är 2,5 meter breda. Enmeterssvikt och tremeterstrampolin där vattendjupet är 3,5 meter. Vattentemperatur cirka 27 grader. Vid bassängens badstege finns även en hiss som hjälpmedel till att ta sig ner i vattnet.

Multibassäng med rörlig botten så att vattendjupet kan anpassas efter aktivitet. Vattentemperatur 32-34 grader. Mått 10 x 12,5 meter. Bassängen kan användas för till exempel babysim, vattengympa, rehabbad och lek. Rummet med multibassängen har lägre takhöjd än det stora rummet för att skapa en mysigare atmosfär. Vid bassängens badstege finns även en hiss som hjälpmedel till att ta sig ner i vattnet.

Bastu intill den stora bassängen. En utomhusbassäng med massagefunktion finns i anslutning till bastun. Den rymmer cirka åtta personer och är badets varmaste pool. Runt om finns ett glasräcke så att man kan titta ut mot omgivningen när man sitter i poolen. Som ytterligare hjälpmedel i Klarälvsbadet finns en mobil lyft som kan nyttjas även utomhus vid bubbelpoolen.

Rum för de mindre barnen med plasklek och rutschkanor.

Klarälvsbadet har flera omklädningsrum, dels traditionella omklädningsrum för kvinnor och män samt omklädningsrum med bås där du kan byta om enskilt. Dessutom finns ett omklädningsrum för dig som har behov att byta om tillsammans med en assistent. I det sistnämnda omklädningsrummet finns brits, lyft och stol. I alla omklädningsrum finns RWC (toaletter anpassade för rullstol).

I receptionen finns ett café.

Stor vikt kommer att läggas på att badet har ett bra ljudklimat.

En preliminär tidplan finns med projektstart i januari 2022 och färdig simhall senhösten 2023.

Arbetsområdet kommer att avgränsas mot Dejeskolan och övrig omgivning på ett säkert sätt.

Januari-februari 2022
Arbetet startar med mark- och ledningsarbeten i januari. Upphandling av material sker successivt under 2022. Själva byggnationen av huset börjar med pålning i februari.

Mars-april 2022
Rörläggning och förberedelser för vatten, el och värme pågår. Det kommer arbetas med markisolering samt gjutning av golv och väggar.

April-maj 2022
Gjutning och slipning av golv. Formning, armering och gjutning av väggar. Tätning och isolering av källare samt insidan av rehabbassäng.

Maj-juni 2022
Formning och armering av 25 meters simbassäng. Markarbeten samt uppbyggnad av väggar.

Augusti 2022
Ställningsbyggnad i 25 meters bassäng samt reahbbassäng. Murning av väggar.

September 2022
Murning och gjutning av väggar. Montering av väggstommar pågår.

Oktober 2022
Murning av väggar. Målning i källare. Dragning av vattenrening. Väggmontage samt montering av träpanel på fasad. Arbete med ytterväggar och tak.

November- december 2022
Väggar muras, fasad monteras, innerväggar reglas, underak vid bassängen byggs och spackling samt målning av vissa ytor påbörjas.

Januari 2023
Fortsatt arbete med fasad. Spackling och målning inomhus samt kakling av rehabbassäng. Murning och puts av sittbänkar samt bastu.

Februari 2023
Murning och puts av sittbänkar samt bastu. Gipsning av väggar och kakling i rehabbassäng. Montering av hiss samt arbeten med ytskikt i plaskbassäng.

April 2023
Väggar får panel och målas. Bassänger kaklas och får tätskikt. Golv får klinker. Receptionsdisken monteras.

Maj 2023
Duschrum kalkas och andra väggar får panel. Undertak och innerdörrar monteras. Golvläggning sker i bassängerna. Receptionsdisk och pentry monteras. Leklandet monteras. Bassänger börjar fyllas.

Juni 2023
Installationer pågår. Montering av panel och golvläggning fortsätter. Kakel monteras i duschutrymmen. Receptionsdisk monteras. Besiktning av hiss utförs. Bås, skåp och väggar monteras i omklädningsrum. Innerdörrar monteras.

Augusti 2023
Provbad genomförs. Bassängerna får testas av cirka 100 personer för att kontrollera anläggningens funktion. Arbete med omklädningsrum och ytskikt i byggnaden fortgår. Arbete med utemiljö, markarbete och parkering har påbörjats. Bås, skåp och väggar monteras i omklädningsrummen. Golvläggning pågår vid utepoolen och räcken monteras. Personal går utbildning och planerar för verksamhet inför öppning av den nya simhallen.

Ambition är att den befintliga simhallen ska kunna fungera och hålla öppet under hela byggtiden. Vad som händer med den gamla simhallen då Klarälvsbadet öppnat är ännu inte fastställt.

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter. Badpriserna kommer att ses över under 2023 men inga beslut om förändringar är ännu fattade.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-09-20