Till startsidan
Till startsidan

Jord- och skogsbruksfastigheter

Kommunen äger cirka 800 hektar produktiv skogsmark. Det största skogsområdet finns i Hällekil i norra delen av kommunen.

Grön skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan gäller för åren 2016-2025.

Skogsbruksplanen redogör för kommunens skogar, skogstyper, biotoper, fördelning av trädslag, naturvård, produktionsmål och skötsel. Stor vikt läggs vid skötsel av tätortsnära skogar för rekreation.

Skötsel

En skogsgrupp sköter kommunens bostadsnära skog. De både röjer sly, avverkar mindre områden och planterar ny skog i enlighet med skogsbruksplanen.

Större avverkningar i enlighet med planen görs av skogsbolag som lämnar anbud på rotposter. Det gäller till exempel området i Hällekil.

Bostadsnära skog

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-03-06