Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Jord- och skogsbruksfastigheter

Kommunen äger cirka 800 hektar produktiv skogsmark och det största området finns i Hällekil.

Grön skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan gäller för åren 2016-2025.

Skogsbruksplanen redogör för  kommunens skogar, skogstyper, biotoper, fördelning av trädslag, produktionsmål, naturvård och skötsel. Stor vikt läggs vid skötsel av tätortsnära skogar för rekreation.

Grön skogsbruksplan 2016-2025PDF

Skötsel

En skogsgrupp sköter kommunens skog. Den både röjer sly och planterar ny skog i enlighet med skogsbruksplanen. Avverkning i enlighet med planen görs av skogsbolag som lämnar anbud på rotposter.

Bostadsnära skog

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-29 av

Sidan uppdaterad:

2019-11-29