Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-29
Vi måste fortsätta spara vatten!
Förbrukningen av dricksvattnet är fortsatt i högsta laget. Vi behöver alla hjälpas åt och använda det med försiktighet.
Läs mer om Vi måste fortsätta spara vatten!

Jord- och skogsbruksfastigheter

Kommunen äger cirka 800 hektar produktiv skogsmark. Det största området finns i Hällekil.

Grön skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan gäller för åren 2016-2025.

Skogsbruksplanen redogör för  kommunens skogar, skogstyper, biotoper, fördelning av trädslag, produktionsmål, naturvård och skötsel. Stor vikt läggs vid skötsel av tätortsnära skogar för rekreation.

Skötsel

En skogsgrupp sköter kommunens skog. Den både röjer sly och planterar ny skog i enlighet med skogsbruksplanen. Avverkning i enlighet med planen görs av skogsbolag som lämnar anbud på rotposter.

Bostadsnära skog

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-06-02 av

Sidan uppdaterad:

2020-06-02