Till starsidan
Till starsidan

Riksintressen

När ett område klassas som riksintresse innebär det att området är unikt eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra möjligheterna att nyttja intresset.

Mer information om riksintressen finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Se länk under rubriken Genvägar här på sidan.

Du finner också länk till kommunens översiktsplan där det går att läsa om hur riksintressen beaktas och tas till vara i kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av