Till startsidan
Till startsidan

Riksintressen

När ett område klassas som riksintresse innebär det att området är unikt eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra möjligheterna att nyttja intresset.

Läs mer om riksintressen på Naturvårdsverkets webbplats.

I Forshaga kommuns översiktsplan kan du läsa om hur riksintressen beaktas och tas till vara i kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av