Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Lantmäteri

Lantmäteri är geometrisk uppmätning, kartläggning och beskrivning av mark. Redan på 1600-talet började en lantmäteriverksamhet byggas upp i Sverige.

Statligt lantmäteri

Det finns finns både statligt och kommunalt lantmäteri. Forshaga kommun har inget eget lantmäteri utan tillhör den statliga lantmäterimyndigheten.

Lanmäteriet arbetar med att bilda och ändra fastigheter, bestämma fastighetsgränser, skapa, ändra och upphäva rättigheter. Detta gör Lantmäteriet genom lantmäteriförrättningar.

Lantmäteriet i Karlstad

Besöksadress: Bryggaregatan 11
Postadress: Lantmäteriets Fastighetsbildning, 801 82 Gävle
Telefon kundtjänst: 0771-63 63 63

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-16 av