Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Översiktsplan 2040

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2040. Vi har ett mål att växa med 50 invånare årligen och behöver därför planera och utveckla kommunen för både bostäder, samhällsservice och rekreation. Välkommen att lämna dina synpunkter!

Hur ser processen att ta fram översiktspan ut?

 1. Ett förslag arbetas fram - invånarnas synpunkter samlas in.
 2. Samråd - chans att tycka till om förslaget,
  21 april-17 juli 2020
 3. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
 4. Utställning - ytterligare chans att tycka till om förslaget.
 5. Revidering utifrån inkomna synpunkter.
 6. Kommunfullmäktige antar den nya översiktsplanen.

Forshagas nya översiktsplan går ut på samråd

En översiktsplan är ett omfattande dokument med övergripande strategier för hur kommunen ska utvecklas. En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Genom ett antal dialoger och via vår webbplats har vi tagit fram ett förslag till översiktsplan, där du kan se var vi föreslår att exempelvis nya bostadsområden, industrier och gång- och cykelvägar ska ligga i framtiden.

Förslaget för ny översiktsplan kommer vara ute på samråd i tre månader, från 21 april till 17 juli. Alla som vill får lämna sina synpunkter på förslaget och på så sätt vara med och påverka den slutliga versionen av översiktsplanen, som beräknas bli klar i början på 2021.

Under samrådet har alla kommuninvånare möjlighet att lämna sina synpunkter på samrådsförslaget och hur de tycker att kommunen ska se ut i kommunen 2040. Efter samrådstiden kommer alla synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse. När eventuella justeringar gjorts går översiktsplanen ut på granskning, för att därefter beslutas av kommunfullmäktige.

Vi kommer hålla samrådet digitalt!

På grund av den rådande situationen med covid-19 har vi valt att hålla samrådet digitalt. Anledningen är att minska risken för smittspridning. Samtliga handlingar finns här på kommunens webbplats. Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i frågorna nedan och klicka på "skicka din synpunkt",
eller att skicka dem via e-post till: kommun@forshaga.se.

 Här kan du vid behov bifoga karta, skiss, bild, etcVi vill att Forshaga kommun växer på ett långsiktigt hållbart sätt

Genom en bra planering skapar vi förutsättningar för att Forshaga kommun växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs.

Det som är viktigt i sammanhanget är att en översiktsplan är en del av en demokratisk process där din åsikt naturligtvis ska höras tillsammans med alla övriga invånares.

Allt fler väljer att flytta till Forshaga Kommun och vi har ett mål att växa med 50 invånare årligen. Detta, och om befolkningsprognoser håller i sig, innebär att vi är 1000 fler invånare 2040. Vi behöver därför planera för nya bostäder och annan service som exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Vi behöver också planera för hur mark ska användas för att ge plats för nya arbetsplatser, för handel och vägar. Ju fler vi blir desto viktigare är det också att det finns tillgång till samhällsservice, rekreation och tillgång till natur. Parallellt med att vi blir fler kommer antalet resor att öka, vilket innebär att vi måste planera för bilåkande, kollektivtrafik, cykel och gång.

Fem vägledande principer för den fysiska utvecklingen

 1. Visa älven
 2. Hela kommunen ska med
 3. Bygg vidare på det unika
 4. Utveckla på ett ansvarsfullt sätt
 5. Skapa mötesplatser

Läs mer om principerna och titta gärna på kartan som visar utvecklingsstrategin geografiskt. Strategierna är ett uttryck för vad politiker och invånare lyft i framtidsbeskrivningen av kommunen under den tidiga dialogen. Framtidsbilden som framkommer konkretiseras sedan i föreslagen markanvändning och utvecklingsområden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-04-20 av