Till startsidan
Till startsidan

Så kan du påverka

De kommunala besluten om samhällsutveckling och hur bebyggelsen ska utformas berör många av oss. Du som är berörd av en plan har alltid möjlighet att lämna synpunkter innan den börjar gälla.

Du behöver inte vara direkt sakägare för att ha åsikter om en ny detaljplan. Du kan vara bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, representera en förening eller myndighet som har väsentligt intresse av förslaget.

Ett samråd om en plan betyder att man under en period om minst tre veckor visar planförslaget för alla berörda, både boende i området och allmänhet, så att alla kan tycka till om förslaget.

Avsikten med samrådet är att samla in synpunkter från alla som har kunskaper om området och åsikter om den framtida utformningen. Samrådet innebär att handlingar finns tillgängliga i kommunhuset och på kommunens webbplats.

Ärendet annonseras ibland i lokalpressen och en samrådsremiss skickas till alla som är berörda, kommunens nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer med flera. Ibland hålls också ett offentligt samrådsmöte. Under samrådstiden tas synpunkter på planförslaget emot.

Observera att du måste lämna skriftliga synpunkter och vara sakägare för att kunna överklaga ett antagandebeslut.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av