Till startsidan
Till startsidan

Plan för centrumutveckling, samråd

Plan för centrumutveckling syftar till att utveckla de offentliga rummen där centrumkärnan ska bli mer levande och attraktivt.

Förutsättningarna för handeln blir bättre om folk trivs och vill stanna kvar på platsen. Centrumutvecklingen är en kraftsamling för att höja dragningskraften till Forshaga centrum, för kommunens invånare, besökare och som plats.

Centrumplanen innehåller nulägesanalys, ställningstaganden och illustrationer med gestaltningsförslag för Forshaga centrumkärna som är etappindelat.

För att hämta in synpunkter från dig som invånare och andra verksamma i Forshaga kommun går planen ut på samråd. Samrådet har pågår i tre veckor, och avslutades 1 mars 2023.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.


Kontakt

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare
Telefon: 054- 17 20 28
E-post: nicole.nelson-nyren@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av