Till startsidan
Till startsidan

Gode män, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämnden söker personer som vill ta uppdrag som god man.

En god man hjälper personer som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, funktionsvariation eller liknande  behöver hjälp. Gode mannen hjälper då till att bevaka en persons rättigheter och personliga intressen samt sköta ekonomin.

Kommunen söker löpande efter personer som vill åta sig uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare.

Gode män, förvaltare och förmyndare kallas med ett gemensamt namn för ställföreträdare och har rätt till ersättning i form av skäligt arvode.

För mer information kontakta överförmyndarkontoret, telefon 054-17 20 00

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-03-20