Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Försäljningsklara tomter

Industrimark för nyetablering finns vid Kvarntorp strax norr om Forshaga samt i Deje. Marken ligger i anslutning till väg 62.

Kvarntorps industriområde

Markpris

Pris för marken är 5 kr/m2.

Andra kostnader

Förutom markpris är det vissa andra kostnader som tillkommer.

  • Avstyckning av marken (Lantmäteriets kostnad)
  • Anslutningsavgifter vatten och avlopp
  • Bygglov
  • Andra anslutningskostnader till exempel el och bredband 

Vad får man bygga?

Du får bygga en eller flera byggnader som är max sju meter höga. I övrigt är det ganska fritt när det gäller byggnadens utseende. Våra bygglovshandläggare hjälper dig med karta och annan information om till exempel byggnadens placering.Mer om bygglov, ansökan mm

Mon, Deje

I Deje finns industrimark vid den södra avfarten från väg 62 (Igeltjärnsvägen). Det finns även industrimark vid den södra delen av Industrivägen.

Kontakta näringslivssamordnaren för mer information och markpriser.

Kontakt

Köp av industritomt, intresseanmälan och regler för köp

Telefon: 054-17 20 00 (växeln)
Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av