Till startsidan
Till startsidan

Trafikregler och säkerhet

Gatorna i kommunen ska vara säkra för alla. Det är därför en maxhastighet på 30 km/tim i villaområden.

Säkerhet i trafiken

Gator och vägar ska uppfylla många krav när det gäller framkomlighet och säkerhet. Att ha en god trafiksäkerhet innebär att det, statistiskt sett, är liten risk för att människor ska skadas. Trygghet däremot, är människors upplevelse att det är säkert att vistas i trafiken. Skillnaden ger upphov till kommentarer som ”måste någonting hända innan ni agerar?”. En viktig del av arbetet med säkerhet i trafiken är att separera bilar från gående och cyklister.

Låg hastighet är viktigt för att öka säkerheten i trafiken. Därför har de flesta gator i kommunen en maxhastighet på 30 kilometer per timme. Vi får ofta önskemål om insatser för att sänka hastigheten. Det är dock svårt att bygga bort det faktum att många bilförare kör för fort. I villakvarter är det dessutom oftast de boende själva som kör.

Det är alltid förarens ansvar att köra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet. Föraren ska kunna stanna bilen på den del av vägen framför bilen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Polisens uppgift är att övervaka lagar och regler.

Hastighetsöar och radar

För att på flera sätt upplysa bilisten om vilken hastighet som gäller kan vi sätta ut så kallade hastighetsöar på gatan. Vi har även flyttbar radar som visar vilken hastighet bilisten kör. Efter önskemål från boende på gatan, sätter vi ut öar och radar cirka tre veckor på varje ställe. Hur lång tid de står ute beror på hur många förfrågningar vi får och kan därför variera. Vi sätter inte ut hastighetsöarna under vintern.

Skicka ett mejl om var du önskar öar eller radar till kommunteknik@forshaga.se.

Blomlådor

Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att sommartid placera ut blomlådor som trafikhinder. Läs mer om ansökan om placera ut blomlådor.

Andra farthinder

I vissa fall använder vi andra typer av farthinder. Det kan vara fartgupp, smalare eller avsmalnande väg. Vi kan också minska hela gatans bredd genom att göra en del av gatan till gång- och cykelväg.

Trafiksäker växtlighet

I plan- och bygglagen finns regler att fastighetsägaren ska hålla sin tomt i vårdat skick för att minska olycksfall i trafiken. Gatorna i kommunen är ofta smala. Häckar och träd som hänger ut över gatan kan påverka säkerheten. Håll därför efter växterna så att de inte skymmer sikten i trafiken. Detta gäller även obebyggda tomter.

Om växter hindrar snöröjningsfordon kommer vi att ta bort dem men det är fastighetsägarens ansvar att frakta bort ris och grenar till återvinningscentralen.

Häckar och buskage, information om trafiksäker växtlighet och planteringstips

Lokala trafikregler

Miljö- och byggämnden i Forshaga och Munkfors beslutar om lokala trafikföreskrifter i kommunen. De beslutar bland annat om hastigheten inom tätorterna.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av